Τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες χρήσης.

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Την εγκύκλιο για την καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας για φέτος ανάλογα με τους μήνες που θέλει να θέσει σε κυκλοφορία το όχημά του κάθε φορολογούμενος εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα ορίζεται ότι:

- Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού και για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12.

Για παράδειγμα, επιβατικό IX 1.000 κ.εκ. έχει ετήσια τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος αιτηθεί άρση ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2016 για έναν μήνα, τότε τα τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ Χ (2/12) = 20 ευρώ, για 3 μήνες 120 ευρώ X (4/12) = 40 ευρώ και για το υπόλοιπο του έτους μέχρι το τέλος 120 ευρώ Χ (7/12)+120 ευρώ Χ (2/12) = 70 ευρώ + 20 ευρώ = 90 ευρώ

Alfred - 360°