Τέλος για τα χάρτινα τιμολόγια

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
Τέλος για τα χάρτινα τιμολόγια

Από τα μέσα του φθινοπώρου ξεκινούν οριστικά και χωρίς τις γνωστές αναβολές και παρατάσεις η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, η ηλεκτρονική τήρηση λογιστικών βιβλίων και η διασύνδεση των λογιστηρίων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε στο τέλος του επόμενου έτους τα λογιστήρια όλων των επιχειρήσεων και τα βιβλία των ελεύθερων επαγγελματιών να ελέγχονται απευθείας από την ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει προχωρήσει τις διαδικασίες και τις αντίστοιχες προσαρμογές της νομοθεσίας ώστε να καταργηθούν οριστικά τόσο η έκδοση, αποστολή και καταχώριση χάρτινων τιμολογίων όσο και η χειρόγραφη τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Ήδη μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων, ειδικά στους τομείς των τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, έχουν καθιερώσει την έκδοση ψηφιακών τιμολογίων, τουλάχιστον μεταξύ των προμηθευτών τους γεγονός που συμπαρασύρει τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται να τις ακολουθήσουν, προσαρμόζοντας ανάλογα τα λογιστήριά τους.

Τα βήματα, που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αφορούν την ολοκλήρωση και τη νομοθετική προσαρμογή των φορολογικών νόμων και διατάξεων. Στα μέσα του επόμενου έτους αναμένεται η εγκατάσταση των ανάλογων υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των «παροχών ηλεκτρονικής τιμολόγησης».

Αυτά αφορούν πιστοποιημένες εταιρείες από την ΑΑΔΕ για την παροχή υπηρεσιών συγκέντρωσης και αποστολής στα συστήματα του Taxis εκείνων των ψηφιακών αρχείων που, μετά τις διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται και ελέγχονται, «αυθεντικοποιούνται» (δηλαδή είναι απόλυτα νόμιμα και φορολογικά σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις) για να καταχωριστούν στις ψηφιακές υποδομές της ΑΑΔΕ.

Άμεσες διασταυρώσεις

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ βασίζεται σε αρχές και πρότυπα της ιταλικής φορολογικής Αρχής, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε οι φορολογικές υπηρεσίες να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο και καθημερινά το ύψος των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Παράλληλα, εκμηδενίζεται η έκδοση πλαστών τιμολογίων και περιορίζονται στο ελάχιστο και τα εικονικά.

Οι τοπικές εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν online τις κινήσεις στα λογιστήρια και στα ταμεία των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ θα έχουν την ευχέρεια να αξιολογούν τη σχέση πωλήσεων, αγορών, εποχικότητας και προμηθειών, τις ψηφιακές τραπεζικές πληρωμές κάθε είδους και μέσου, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που χαρακτηρίζει την παραβατικότητα και τη φοροδιαφυγή.

Την καθολική επέκταση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα ακολουθήσει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και όλων των ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων με τις υποδομές πληροφορικής του Taxis που έχουν αναπτυχθεί στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και υποστηρίζονται απότη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών στις συναλλαγές θα είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των φαινομένων φοροδιαφυγής, που αφορούν την αποφυγή έκδοσης αποδείξεων και την έκδοση πλαστών αποδείξεων από ταμειακές μηχανές «μαϊμού»

Μάλιστα, υπάρχουν και προωθημένες αλλά εφαρμόσιμες ιδέες και προτάσεις. Για παράδειγμα, οι ταμειακοί μηχανισμοί συναλλαγών να «κλειδώσουν» και να ελέγχονται μόνο από την ΑΑΔΕ, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συναλλαγές με τις γνωστές ταμειακές και τα POS «μαϊμού» που οδηγούν τις εισπράξεις εκτός Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το Taxis, η ΑΑΔΕ είχε ξεκινήσει το 2013 πιλοτικό έργο για την αυτοματοποιημένη διαδικασία αποστολής και ψηφιακής καταχώρισης παραστατικών χονδρικής και λιανικής, που εκδίδονταν από περίπου 800 εγκεκριμένους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, οι οποίοι και διαβίβασαν περίπου 27 εκατ. παραστατικά συναλλαγών χονδρικής και λιανικής και καταχώρισαν πιλοτικά περί τα 100 ηλεκτρονικά παραστατικά από υποψήφιους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Αν και αυτή η πιλοτική προσπάθεια εμφάνισε πολλές «παιδικές αρρώστιες» μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών φορολογικών υπηρεσιών, φάνηκε ότι, από τη στιγμή που οι ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες είναι τεχνολογικά ώριμες και η νέα αγορά που δημιουργείται δεν θα έχει «λεόντεια» διανομή στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η υπόθεση «ηλεκτρονικά τιμολόγια» είναι πολύ βατή και ώριμη για τα σημερινά ελληνικά δεδομένα.

Εξοικονόμηση πόρων Για την καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων ενεργοποιείται ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομίας με συμμετοχή και εκπροσώπων των οικονομικών και κλαδικών φορέων, με στόχο να προσδιορίσει τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες αλλά και τις αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή των διατάξεων από μεγάλες επιχειρήσεις από την 1η Ιανουάριου 2019, αν και οι περισσότερες έχουν ήδη προετοιμαστεί.

Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων και ως εκ τούτου στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των φαινομένων έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

Το κυριότερο όμως για τις επιχειρήσεις είναι ότι, με ελάχιστο κόστος επένδυσης σε ψηφιακές υπηρεσίες, εξοικονομούν έως 1,5% στον ετήσιο κύκλο εργασιών από την αυτοματοποίηση των συναλλαγών τους και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.

Πηγή: REALNEWS

Alfred - 360°