Θέμα ημερών η νέα «φουρνιά» ειδοποιητηρίων από τον ΕΦΚΑ

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018
Θέμα ημερών η νέα «φουρνιά» ειδοποιητηρίων από τον ΕΦΚΑ

Ασφάλιση έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, θέλει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) να έχει αναρτήσει τη νέα «φουρνιά» ειδοποιητηρίων που περιλαμβάνουν τον συμψηφισμό ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα πιο πρόσφατα εισοδήματα.

Οι δύο όψεις του συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών Πρόκειται για ένα μέτρο που επηρεάζει τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν 1,4 εκατ. μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες). Η διαδικασία του συμψηφισμού βαίνει προς ολοκλήρωση, παρά το γεγονός ότι έχουν παρουσιαστεί καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται, κυρίως, στη μεταφορά αρχείων ασφαλισμένων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Υψηλότερες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας, φαίνεται ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι δεν θα έχουν αρνητική επίδραση από τη διαδικασία του συμψηφισμού. Αυτό σημαίνει ότι για μία μεγάλη μερίδα από αυτούς, τα εισοδήματα που δήλωσαν στις περσινές φορολογικές δηλώσεις ήταν μικρότερα από εκείνα προ διετίας. Άρα, οι νέες ασφαλιστικές εισφορές δεν θα είναι υψηλότερες από τις προηγούμενες, αλλά το αντίθετο.

Διαπιστώθηκε, όμως, ότι υπάρχει και μία άλλη ομάδα ασφαλισμένων, οι οποίοι έκαναν χρήση διάταξης νόμου που τους δίνει το δικαίωμα της μερικής καταβολής εισφορών. Έτσι, για να προλάβουν τον κίνδυνο να υποχρεωθούν να καταβάλλουν αισθητά υψηλότερες οφειλές, αφού γνώριζαν ότι τα εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος, κατέβαλλαν εισφορές με βάση το δεδομένο εισόδημα που είχαν και έτσι πετυχαίνουν να αποφύγουν... τα χειρότερα.

Δύο πόλοι

Από τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, εκτιμάται ότι σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 90%, δεν θα υπάρξει αρνητική επίδραση ή ακόμη καλύτερα, θα τύχουν και επιστροφής εισφορών, οι ασφαλισμένοι. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, υπολογίζεται ότι το αποτέλεσμα του συμψηφισμού αποβαίνει σε βάρος των ασφαλισμένων, δηλαδή θα κληθούν να καταβάλλουν πρόσθετα ποσά εισφορών, κατά την τρέχουσα περίοδο.

Μεταβατικό στάδιο Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος πρέπει να λάβει ποσά από τη διαδικασία του συμψηφισμού, τότε αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών, μετά την ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων. Αντίθετα εάν πρέπει να καταβάλλει πρόσθετα ποσά για εισφορές προηγούμενης περιόδου, τότε αυτό θα γίνει σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι το συγκεκριμένο, μεταβατικό στάδιο, να ολοκληρωθεί οριστικά για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Με δεδομένο ότι ξεκινάει σε σύντομο χρονικό διάστημα και η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τη φετινή χρονιά, εκτιμάται ότι θα γίνει-πιο γρήγορη και πιο εύκολη η διαδικασία υπολογισμού των νέων ασφαλιστικών εισφορών, από έτος σε έτος.

 

Πηγή: FINANCE MARKETS VOICE

Alfred - 360°