Θέμα ημερών το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018
Θέμα ημερών το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής

Έως το τέλος Ιουλίου προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να θέσει σε λειτουργία το «μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής», την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και το εισόδημα που εισπράττουν μέσω αυτών.

Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο θα έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν τα ακίνητά τους για ενοικιάσεις τύπου «Airbnb» ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται πρόσημα το ύψος των οποίων θα φτάνει στα 5.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε απευθείας από τους ιδιοκτήτες είτε μέσω διαχειριστών με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα Taxis. Η βασική υποχρέωση είναι πριν από την προβολή ενός ακινήτου στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, να γίνεται η απαιτούμενη δήλωση στο μητρώο της ΑΑΔΕ έτσι ώστε να χορηγείται και ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο αλλά και ο αριθμός του ειδικού σήματος λειτουργίας.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις που θα τιμωρούνται είναι οι εξής:

α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

β. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

γ. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) στην ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Από τον εντοπισμό της παράβασης -για τον οποίο οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα μπορούν να κάνουν ακόμη και επιτόπιους ελέγχους παριστάνοντας τους ενοικιαστές, και που έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου να εντοπιστούν διαφυγόντα έσοδα από ενοίκια- ο ιδιοκτήτης θα έχει χρονικό περιθώριο 15 ημερών για να συμμορφωθεί, ενώ σε περίπτωση παράβασης εντός του ίδιου έτους το πρόσημο θα διπλασιάζεται φτάνοντας στα 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση και νέας παράβασης μάλιστα, θα φτάνει στα 20.000 ευρώ.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°