Θέση Εργασίας ERP CONSULTANT

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

ERP CONSULTANT

Περιγραφή Θέσης

Έχει κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση έργων Οργάνωσης/Πληροφορικής με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας.

Κύριος στόχος του είναι η διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του λογισμικού, καθώς και η ανάπτυξη λύσεων για τυχόν ελλείψεις.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων, όπως ακόμα  καθοδήγηση και εκπαίδευση πελατών και προσωπικού εταιρίας
 • Επικοινωνία  με τους πελάτες για την επίλυση σημαντικών τεχνικών προβλημάτων και την ανάπτυξη σχετικών σχεδίων δράσης
 • Μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού
 • Παραμετροποίηση προγραμμάτων  και ανάπτυξη νέων modules (Softone, Atlantis, Capital/Κεφάλαιο)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Άριστη γνώση Windows, Microsoft Office.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες, ικανότητα σκέψης στρατηγικά και τακτικά
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Προαιρετικά

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Οικονομικές, Θετικές Επιστήμες ή Πληροφορικής).
 • 3 χρόνια προϋπηρεσία στην ανάλυση και παραμετροποίησης ERP συστημάτων

Υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.

Alfred - 360°