Θέση Εργασίας ERP SUPPORT

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

ERP SUPPORT

Περιγραφή Θέσης

Η Revival S.A. αναζητά υπάλληλο για υποστήριξη του μηχανογραφικού τμήματος με γνώση συστημάτων Erp (Softone, Atlantis, Capital/Κεφάλαιο)

Βασικές Αρμοδιότητες

  • Επικοινωνία  με τους πελάτες για την επίλυση σημαντικών τεχνικών προβλημάτων και την ανάπτυξη σχετικών σχεδίων δράσης
  • Μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.
  • Παραμετροποίηση προγραμμάτων  και ανάπτυξη νέων modules ( Softone, Atlantis , Capital / Κεφάλαιο )

Απαραίτητα Προσόντα

  • Άριστη γνώση Windows, Microsoft Office.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώσεις προγραμματισμού java, vb, vbs
  • Γνώσεις EPL/ZPL/ELP2
  • Γνώσεις σχεσιακών βάσεων και προγραμματισμού αυτών (Sql Server, Oracle)
  • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.

Alfred - 360°