Θέση Εργασίας Payroll Advisor / Payroll Support

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Αναζητούμε "Payroll Advisor / Payroll Support " για στελέχωση του τμήματος μισθοδοσίας.

Βασικές αρμοδιότητες 

  • Υπολογισμός και διαχείριση μισθοδοσίας
  • Διαχείριση Εργάνη (προσλήψεις, αποχωρήσεις, πίνακες προσωπικού)παραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα

  • Πτυχίο Οικονομικής σχολής  ΤΕΙ/ΑΕΙ
  • Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας
  • Γνώση εργατικής νομοθεσίας και υπολογισμού μισθοδοσίας
  • Γνώση διαχείρισης προγραμμάτων μισθοδοσίας (Atlantis, Softone, Epsilon)
  • Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Μs Office
  • Υπεύθυνος, οργανωτικός, δυνατότητα εργασίας σε ομάδα.
  • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου

Υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.

Alfred - 360°