Τι προβλέπει το προσχέδιο για τις 120 δόσεις

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017
Τι προβλέπει το προσχέδιο για τις 120 δόσεις

Τι προβλέπει το προσχέδιο για τις 120 δόσεις

«Κούρεμα» έως και 85% για προσαυξήσεις οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και έως και 95% για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, καθώς και κατώτατη δόση 50 ευρώ προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης που αναμένεται να τεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες υπόψη των εκπροσώπων των θεσμών. Η ρύθμιση για τα χρέη προς τα Ταμεία θα καλύπτει ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα καθώς και αγρότες ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες

Επίσης θα καλύπτει ελεύθερους επαγγελματίες με πτωχευτική ικανότητα που είτε έχουν οφειλές έως 20.000 ευρώ είτε τα χρέη τους είναι κατά 85% προς τα ασφαλιστικά ταμεία Στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης ρύθμισης για τα ποσά οφειλών από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, το 33% του καθαρού ετήσιου εισοδήματος των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον εξωδικαστικό θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή των δόσεων.

Τα κριτήρια για τη βιωσιμότητα

Προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

1. Να έχει καθαρό θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017.

2. Κριτήριο για την ένταξη στη ρύθμιση θα είναι ένας έλεγχος βιωσιμότητας που θα στηρίζεται στον λόγο του συνολικού χρέους προς τα έσοδα του οφειλέτη προ φόρων και αποσβέσεων. Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8). Για την εφαρμογή αυτής της προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.

Το σύνολο των δόσεων

Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 120 εφόσον πρόκειται για οφειλές προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και όχι περισσότερες από 24 δόσεις εάν πρόκειται για άλλους πιστωτές (προμηθευτές), ενώ οι οφειλές προς εργαζόμενους θα καταβάλλονται σε έξι δόσεις. Επίσης, προβλέπεται ότι εάν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, τότε η εξόφληση της οφειλής θα γίνεται έως και σε 36 δόσεις.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°