Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»… επιστρέφει!

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017
Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»… επιστρέφει!

Όπως όλα δείχνουν το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων του οικιακού τομέα θα είναι και πάλι ενεργό μέσα στο τελευταίο τρίμηνο 2017. Το πρόγραμμα έχει τρέξει και στο πρόσφατο παρελθόν (2013-2016).

Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας και παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους για την πραγματοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού τους. Παράλληλα, έχει άμεση συμβολή στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Μέσω του προγράμματος θα διατεθούν κοντά στα 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ εκτιμάται να κινητοποιηθούν συνολικά, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ  επιπλέον.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, εκτιμάται ότι μέσω του προγράμματος θα ωφεληθούν κοντά στις 40.000 κατοικίες, με το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης να αγγίζει το 70%. Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία έχει οριστεί το ποσό των 25.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων και σκίασης, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (λέβητες) και παροχής ζεστού νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Alfred - 360°