Το νέο Start-up giaola.gr επιλέγει τη Revival S.A. ως φορολογικό σύμβουλο

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Η εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών Revival Consulting Services SA επιλέχθηκε από τη νεοφυή εταιρεία «giaola» που λειτουργεί το διαδικτυακό τόπο www.giaola.gr για την παροχή φορολογικών υπηρεσιών. Το giaola.gr ξεκίνησε το 2014 και βρίσκεται σε συνεχή αναπτυξιακή τροχιά. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας έρχονται σε επαφή ελεγμένοι και αξιολογημένοι επαγγελματίες που προσφέρουν καθημερινές υπηρεσίες στο σπίτι (όπως κομμωτές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μοδίστρες) με χρήστες που χρειάζονται τις υπηρεσίες τους, κλείνοντας ραντεβού ηλεκτρονικά. Επιδιώκει να επεκταθεί και να αναδειχθεί σε εργαλείο αναζήτησης και εύρεσης επαγγελματιών (one-stop-shop) για όλα όσα χρειάζεται ο χρήστης σε επίπεδο καθημερινών υπηρεσιών στο σπίτι. Η νεοφυής εταιρεία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας «NBG Business Seeds» της Εθνικής Τράπεζας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η τράπεζα συμμετέχει και στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.

Η REVIVAL SA αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των start-up επιχειρήσεων καθώς παρέχει στους πελάτες της ιδέες και λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους ενώ η εμπειρία της σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας και του Εμπορίου την καθιστά ικανό και αποτελεσματικό συνεργάτη.

 

Δημοσίευση NetFax Boussias

Alfred - 360°