Το ψηφισθέν Νομοσχέδιο για το νέο Φορολογικό

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Όλα όσα προβλέπουν οι μεταρρυθμιστικές διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή

Μειώσεις στη φορολογία των εισοδημάτων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και στους συντελεστές ΦΠΑ ορισμένων αγαθών, φοροαπαλλαγές για αναπήρους, πολυτέκνους, επενδυτές και εταιρείες, θέσπιση φορολογικών κινήτρων για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, προσέλκυση επενδύσεων και για αγορές αυτοκινήτων φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και ριζικές ανατροπές στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης φόρων προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Αναλυτικά, στο ψηφισθέν νομοσχέδιο περιλαμβάνονται σημαντικές παρεμβάσεις που προβλέπουν:

1. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα από το 28% στο 24%. Η μείωση θα ισχύσει από τη χρήση του 2019.

2. Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%, από τη χρήση του 2019.

3. Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις:

α) Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή μειωμένου από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.

β) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.

γ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.

δ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%.

ε) Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου που παρέχεται για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα κέρδη από αγροτικές δραστηριότητες ασκούμενες από κατ’ επάγγελμα αγρότες, ως εξής:

* από 1.900 σε 777 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
* από 1.950 σε 810 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
* από 2.000 σε 900 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα,
* από 2.100 σε 1.120 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα,
* από 2.100 σε 1.340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα,
* από 2.100 σε 1.560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με πέντε εξαρτώμενα τέκνα,
* από 2.100 σε 1.780 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με έξι εξαρτώμενα τέκνα,
* από 2.100 σε 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με επτά εξαρτώμενα τέκνα.

στ) Περιορισμό της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου των 777-1.340 ευρώ κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ, για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ή με ένα έως τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

4. Υποχρέωση εκατομμυρίων φορολογουμένων με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μισθώματα ακινήτων να καλύπτουν ποσοστά έως και 30% των ετησίων πραγματικών εισοδημάτων τους με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή μέσω e-banking κ.λπ.). Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού, το μη καλυπτόμενο ποσό θα φορολογείται με 22%.

5. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για όλα τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα.

6. Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων, από οικοδομικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις προς ιδιώτες αγοραστές. Η αναστολή προβλέπεται να ισχύσει για τρία χρόνια, από το 2020 έως το 2022.

7. Περαιτέρω αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για τα επόμενα τρία χρόνια, από το 2020 έως το 2022.

8. Έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτηρίων και μέχρι ποσού 16.000 ευρώ. Η έκπτωση θα παρέχεται για τα εισοδήματα των ετών 2020-2022. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της έκπτωσης θα κατανέμεται στα επόμενα τέσσερα έτη.

9. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων για όλες τις επιχειρήσεις.

10. Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% από 24% που είναι σήμερα για τα είδη πρώτης ανάγκης που απευθύνονται στη βρεφική ηλικία.

11. Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% από 24% για τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.

12. Βελτίωση των διατάξεων για τις παροχές σε είδος με βασική κατεύθυνση τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για χιλιάδες εργαζομένους αλλά και για στελέχη επιχειρήσεων.

13. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για αγορές αυτοκινήτων φιλικών προς το περιβάλλον.

14. Μείωση των προθεσμιών παραγραφής φορολογικών υποθέσεων από 20 σε 10 ή 5 έτη, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται φοροδιαφυγή.

15. Επιβολή τελών στα σκάφη της παράκτιας αλιείας.

16. Αλλαγές στην «πάγια ρύθμιση» οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, με κυριότερη την αύξηση των ανωτάτων ορίων μηνιαίων δόσεων από 12 σε 24 για τις οφειλές που προέρχονται από τακτικά επιβαλλόμενους φόρους και από 24 σε 48 για τις οφειλές που προέρχονται από έκτακτους φόρους και πρόστιμα.

17. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω.

18. Κατάργηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πολύτεκνοι με ανήλικα άγαμα τέκνα.

19. Κίνητρα για την εγκατάσταση πλουσίων αλλοδαπών επενδυτών στη χώρα μας μέσω τροποποιήσεων στις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία.

20. Απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

21. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

22. Ρύθμιση της αγοράς για τις ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων (bareboat chartering) και πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση.

23. Εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο.

24. Περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως ένα ευρώ ανά φορολογούμενο, προκειμένου και με αυτόν τον τρόπο να αποφορτιστεί η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης.

25. Καθιέρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, μέσω συμβολαιογράφων.

26. Παροχή στις επιχειρήσεις της δυνατότητας να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξασκήσει προηγουμένως όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από το ύψος της οφειλής.  

Οριακά μειωμένες τον Οκτώβριο οι οφειλές του Δημοσίου

Οριακή μείωση παρουσίασαν τον φετινό Οκτώβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου και των φορέων γενικής κυβέρνησης προς προμηθευτές και φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν τον Οκτώβριο κατά 8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκαν στο ποσό του 1,629 δισ. ευρώ, έναντι ποσού 1,637 δισ. ευρώ έναν μήνα πριν.

Μείωση, επίσης, σημείωσαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες υποχώρησαν τον Οκτώβριο στο ποσό των 828 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 874 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Στα 2,46 δισ. το σύνολο των ληξιπρόθεσμων

Το συνολικό ύψος των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο σε 2,46 δισ. ευρώ, έναντι 2,503 δισ. ευρώ που ήταν τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Από τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι τις μεγαλύτερες οφειλές έχουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης με 583 εκατ. ευρώ και ακολουθούν τα νοσοκομεία με 447 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα λοιπά νομικά πρόσωπα έχουν οφειλές που φτάνουν τα 295 εκατ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 204 εκατ. ευρώ, ενώ τελευταίο στη λίστα είναι το Δημόσιο (με τη στενή έννοια) που οφείλει 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες θεωρούνται οι οφειλές που δεν πληρώνονται εντός 90 ημερών.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το σημαντικό νομοσχέδιο.

Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο

Alfred - 360°