Τρόπος πληρωμής για πραγματοποίηση εισαγωγών

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

Σε συνέχεια της ανάγκης που έχει προκύψει για τον τρόπο πληρωμής για την πραγματοποίηση εισαγωγών, σας ενημερώνουμε για την αναλυτική διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί.

Συγκεκριμένα:

Θα πρέπει με εξουσιοδότηση να πάμε σε κάποιο υποκατάστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας, να συμπληρώσουμε τη φόρμα εμβάσματος  και αφού ο υπάλληλος της τράπεζας κάνει ταυτοποίηση, να αποστείλει το αίτημα μας για έγκριση από τη σχετική επιτροπή. Η άνω διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω fax στο 2103404736 ή στο email – complaints@alpha.gr Καλύτερα όμως είναι να προβούμε σε κάποιο υποκατάστημα λόγω της ταυτοποίησης. Λόγω της όλης κατάστασης υπάρχει περίπτωση η επιτροπή να αποσύρει το αίτημα γιατί επείγει οτιδήποτε αφορά τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα.

 

Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε:

  1. Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένη τη γνησιότητα υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
  2. Σε μία σελίδα Α4 αναγραφόμενα την επωνυμία, ΑΦΜ, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, τηλέφωνο επικοινωνίας με το νόμιμο εκπρόσωπο, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του.
  3. Στην ίδια σελίδα ποιο ακριβώς είναι το αίτημα μας αναλυτικά αναπτυγμένο.
  4. Τα στοιχεία του λογαριασμού που θα χρεωθεί και τα IBAN. Τα στοιχεία του λογαριασμού που θα πιστωθεί και τα IBAN. Το ποσό που θα χρεωθεί/πιστωθεί.
  5. Συνοδευτικά παραστατικά πχ αντίγραφα τιμολογίων, προσφορές με προκαταβολή κτλ.
  6. Επικυρωμένη εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

 

Alpha Bank
 

Eurobank

Alfred - 360°