Βαριά πρόστιμα για Airbnb και πλατφόρμες μίσθωσης ακινήτων

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Βαριά πρόστιμα για Airbnb 

Αυστηρότερο πλαίσιο για όσους κρύβουν εισοδήματα από ενοικίαση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού επιχειρεί να καθιερώσει το υπουργείο Οικονομικών με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή. 

Έτσι, επιβάλλει πρόστιμα 5.000 έως 100.000 ευρώ σε ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb ή Booking, καθώς και σε τράπεζες, εάν δεν συνεργαστούν με τις φορολογικές αρχές στην παροχή στοιχείων για τα ακίνητα. Το νομοσχέδιο κινείται στη γενική κατεύθυνση των ελαφρύνσεων 1,18 δισ. ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Για τα φυσικά πρόσωπα, μειώνει τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή στο 9% από 22%, για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και για τις επιχειρήσεις τον συντελεστή φορολόγησης των κερδών από 28% σέ 24%. 

Βαριά πρόστιμα σε πλατφόρμες μίσθωσης ακινήτων 

Χαμηλότερους φόρους κατά 1,18 δισ. ευρώ θα καταβάλουν το 2020 μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, σύμφωνα με όσα προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τσουχτερά πρόστιμα για όσους κρύβουν έσοδα από ηλεκτρονικές μισθώσεις ακινήτων, αλλά και για τις πλατφόρμες που δεν θα προσκομίσουν στην εφορία τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. 

Ο εισαγωγικός συντελεστής μειώνεται στο 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και 22% για τις επόμενες 10.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω οι υφιστάμενοι συντελεστές μειώνονται κατά 1%. Για τις επιχειρήσεις οι μειώσεις των συντελεστών από 28 σε 24%, της προκαταβολής φόρου στο 95% και των μερισμάτων σε 5% από 10%, μειώνουν τα φορολογικά βάρη κατά 30%. 

Κατατέθηκε το φορολογικό με ελαφρύνσεις 1,18 δις

«Ψαλίδι» στην έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης ακινήτων - Απειλή προστίμων σε πλατφόρμες μίσθωσης κατοικιών 

Με πρόστιμο από 30.000 έως 100.000 ευρώ απειλούνται οι ψηφιακές πλατφόρμες τύπου AirBnb ή Booking στην περίπτωση που η εφορία ζητήσει στοιχεία φορολογουμένων για ενοικιάσεις ακινήτων τους και αυτά δεν παρασχεθούν. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, με την οποία γίνεται αυστηρότερο το πλαίσιο για όποιον αποκρύβει εισοδήματα από την ενοικίαση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού.

Μάλιστα, εκτός από τα πρόστιμα, η εφορία θα προχωράει και στο κλείσιμο των ιστοσελίδων τους. Αλλαγή όμως επέρχεται, και μάλιστα επί τα χείρω, και στην έκπτωση που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση για όσους προχωρούν σε επισκευές και ανακαινίσεις κτιρίων. Το αρχικό σχέδιο που είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση προέβλεπε έκπτωση 40% για δαπάνες που δεν ξεπερνούσαν τις 48.000 ευρώ. Πλέον η διάταξη αυτή τροποποιείται και το ποσό της δαπάνης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 16.000 ευρώ. 

Αλλαγές έρχονται και στις αντικειμενικές αξίες. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την αλλαγή του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών λαμβάνοντας υπόψη και την ποιότητα κατασκευής των ακινήτων. Το σχέδιο νόμου, που αναμένεται να ψηφισθεί εντός του Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει ελαφρύνσεις ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα καταβάλλουν από το νέο έτους λιγότερους φόρους, καθώς μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές φορολόγησης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές του φορολογικού νομοσχεδίου: 

1.    Πρόστιμα από 30.000 έως 100.000 ευρώ στις πλατφόρμες τύπου Airbnb που θα αρνηθούν να δώσουν στοιχεία φορολογουμένων στην εφορία. Σε αυτήν την περίπτωση, μάλιστα, η εφορία θα προχωράει και στο κλείσιμο της ιστοσελίδας
Επίσης, πρόστιμα από 5.000 έως 30.000 ευρώ θα επιβάλλονται σε όσους πλην των παροχών αρνηθούν να προσκομίσουν στοιχεία στη φορολογική διοίκηση. Συγκεκριμένα, η φορολογική διοίκηση μπορεί να ζητάει πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τους συμβολαιογράφους, για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής
2.   Άλλη μια σημαντική ρύθμιση αφορά στην παροχή έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη λειτουργική, ενεργειακή ή ακόμα και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Το εν λόγω οικονομικό κίνητρο θα εκπίπτει από τον τελικό φόρο και θα αφορά μόνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως π.χ. την αμοιβή για την εργασία του εγκαταστάτη αλουμινίου και όχι και τα υλικά. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το τελικό ποσό του οφέλους περιορίζεται δραστικά. Συγκεκριμένα, από 19.200 (για δαπάνη 48.000 ευρώ) που μπορούσε να φθάσει η μείωση του φόρου περιορίζεται στα 6.400 ευρώ (για δαπάνη 16.000 ευρώ). Πάντως, διορθώθηκαν και οι πιθανές «παγίδες» από την αξιοποίηση της εν λόγω έκπτωσης, καθώς με την αρχική ρύθμιση καταργούνταν η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά 5% του φορολογητέου εισοδήματος από ακίνητα λόγω αυτόματης -άνευ δικαιολογητικών- έκπτωσης δαπάνης για επισκευή και συντήρηση κτισμάτων, την οποία προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
3.    Αυξάνεται ο χρόνος που πρέπει να δηλωθεί η δήλωση φόρου κληρονομιάς στους εννέα μήνες από έξι σήμερα
4.  Τροποποιείται το πλαίσιο προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών. Όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση, στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου ευέλικτου πλαισίου, που θα επιτρέπει τη συχνότερη επικαιροποίηση του προσδιορισμού της αξίας ακινήτων. Η μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία αφορά στην επέκταση και στον εξορθολογισμό του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας, καθώς σημαντικό μέρος της περιουσίας παρέμεινε για μακρά περίοδο εκτός ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού, με αντίστοιχη επίπτωση στην κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης.
5.   Το νέο φορολογικό προβλέπει εισαγωγικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και 22% για τα επόμενα 10.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω οι υφιστάμενοι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Η νέα φορολογική κλίμακα: 
•    Εισοδήματα έως 10.000 θα φορολογούνται με συντελεστή 9%
•    Εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 22%
•    Εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 28% (από 29%)
•    Εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 36% (από 37%)
•    Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής περιορίζεται από το 45% σήμερα στο 44%
6.    Από το νέο έτος, μισθωτοί, συνταξιούχοι, όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια (εισοδηματίες), ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει να συγκεντρώνουν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματος τους. Εξαιρείται το ποσό της διατροφής μεταξύ πρώην συζύγων, αλλά και η εισφορά αλληλεγγύης. Στην περίπτωση που το 60% του εισοδήματος πηγαίνει σε φόρους, δάνεια ή ενοίκια περιορίζεται το απαιτούμενο ποσοστό σε 20%.
7.    Τριπλό το όφελος για τις επιχειρήσεις με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο οι οποίες θα πληρώσουν το 2020 μειωμένους φόρους κατά περίπου 30%. Οι μειώσεις των συντελεστών από το 28% στο 24%, της προκαταβολής φόρου στο 95% και των μερισμάτων στο 5% από 10% σήμερα οδηγούν σε σημαντικές ελαφρύνσεις.

Alfred - 360°