Βαθμολογική κατάταξη Ψηφιακού Βήματος - Αττική

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Ανακοινώθηκε ο βαθμολογικός πίνακας κατάταξης για την Δράση "Ψηφιακό Βήμα¨για τις επιχειρήσεις της Αττικής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Alfred - 360°