Μερικοί από εμάς

Βλάχου Παρασκευή

Βλάχου Παρασκευή

Financial Coordinator

H Παρασκευή Βλάχου εργάζεται στην Revival ως Βοηθός Λογιστή. Έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη ΔΕΗ. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη στο τομέα της αποτελεί τον κεντρικό της στόχο.

Είναι απόφοιτη Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση του ιδίου Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της βραβεύθηκε για την απόδοσή της με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Μιλάει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά.