«Χαράτσι» στα εισοδήματα από ακίνητα.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2016 εισοδήματα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας θα κληθούν να καταβάλουν το 2017 φόρους αυξημένους έως και 36,3% για τα εισοδήματα αυτά. Αιτία για την εξέλιξη αυτή θα είναι η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα από ακίνητα, στην οποία οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα του 11%-33% στα επίπεδα του 15%-45%.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 που τέθηκε σε ισχύ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, οι συντελεστές φόρου για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα αυξάνονται:

 • από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ,

 • από 33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ,

 • από 33% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016 και των επόμενων φορολογικών ετών, τα οποία υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000 ευρώ θα επιβαρύνονται με νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στην οποία θα ισχύουν συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως και 10%.

Με την ισχύουσα μέχρι και για τα εισοδήματα του 2015 κλίμακα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαλλόταν στο συνολικό ατομικό ετήσιο εισόδημα κάθε φορολογούμενου -πραγματικό ή τεκμαρτό προερχόμενο από όλες τις πηγές- εφόσον αυτό υπερέβαινε τις 12.000 ευρώ, με έναν συντελεστή που διαμορφωνόταν ως εξής:

 • 0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ

 • 1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ

 • 2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ

 • 4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ

 • 6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ

 • 8% για ετήσια εισοδήματα από 500.001 ευρώ και άνω.

Με τη νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, θα ισχύουν συντελεστές που θα επιβάλλονται κλιμακωτά ως εξής:

 • 2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

 • 5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,

 • 6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,

 • 7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,

 • 9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και

 • 10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Τα αποτελέσματα της αύξησης των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα και των αλλαγών στην κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα είναι:

 1. Η αύξηση του ετήσιου φόρου εισοδήματος κατά 36,36% για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από ακίνητα μέχρι το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

 2. Η αύξηση του ετήσιου φόρου εισοδήματος κατά 11% έως 36% για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από ακίνητα πάνω από 12.000 ευρώ.

Για όσους φορολογούμενους δηλώνουν εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από ακίνητα, οι συνολικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματά τους αυτά (φόρος εισοδήματος + ειδική εισφορά αλληλεγγύης) θα αυξηθούν από 12% έως και 36,3%.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°