Μερικοί από εμάς

Χασάπης Ιωάννης

Χασάπης Ιωάννης

Senior ERP Advisor

Ο Ιωάννης Χασάπης είναι Χειριστής Η/Υ. Έχει 20ετή προϋπηρεσία στον χώρο της Πληροφορικής και είναι ειδικός στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση, υποστήριξη εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων (ALTEC) και στην εκπαίδευση χρήσης χειριστών. Για πολλά έτη ήταν επίσης εκπαιδευτής σε σχολή Η/Υ για τα προγράμματα του Microsoft Office και C++.

Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει λάβει πιστοποίηση στα προγράμματα ALTEC - ATLANTIS , XLINE και ΚΕΦΑΛΑΙΟ.