Χωρίς έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ όσοι έχουν καταθέσεις άνω των 35.000 ευρώ

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Στη δημοσιότητα θα δίνονται από τούδε και στο εξής και τα ονόματα οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, όπωε έγινε τις προηγούμενες μέρες (όχι με μεγάλη επιτυχία) και με ονόματα των οφειλετών της εφορίας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και περιλαμβάνει κυρίως διατάξεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.Επίσης στο σχέδιο νόμου έχει περιληφθεί διάταξη με την οποία καταργείται η έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ όσων έχουν εισοδήματα από τόκουs, οι οποίοι ξεπερνούν τα 300 ευρώ.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει:

 • Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει εκτός από τη δημοσιοποίηση των οφειλετών του Δημοσίου και τη δημοσιοποίηση των οφειλετών των Ταμείων.
  Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της οφειλής πρέπει να ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Δηλαδή στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος χρωστάει 150.000 ευρώ σε εφορίες και 70.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία, θα δημοσιοποιούνται μόνο οι οφειλές της εφορίας. Εφόσον χρωστάει συνολικά φόρους και εισφορές άνω των 300.000 (150.000 για φόρους και 150.000 για εισφορές), τότε θα δίνονται τα στιοιχεία του στη δημοσιότητα για το σύνολο των οφειλών του. Σύμφωνα με τον νόμο, το χρονικό όριο για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους αντί για 1 έτος από την ημερομηνία που κατέστησαν οι οφειλές ληξιπρόθεσμες μειώνεται στους 3 μήνες.

 • Χάνουν την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από τόκους 300 ευρώ, δηλαδή έχουν καταθέσεις άνω των 35.000 - 38.000ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν να καταβάλουν φέτος ολόκληρο το ποσό του φόρου που θα προκύψει μετά την εκκαθάριση. Επίσης εξαιρούνται από την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εάν έχουν εισοδήματα από τόκους πάνω από 600 ευρώ. Σύμφωνα με τον νόμο, οι μειώσεις που ισχύουν σήμερα στον ΕΝΦΙΑ αφορούν:

  Απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ έχει κάθε φορολογούμενος που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος τις οικογένειας.

  • Το σύνολο της επαφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη τις οικογένειάς του δεν υπερέβαινε τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

  • Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.
   Με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις, αν κάποιος φορολογούμενος πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, χάνει την έκπτωση του 50% αν έχει και εισοδήματα από τόκους πάνω από 300 ευρώ.

 • Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ ή άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον:

  • Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

  • Το σύνολο τις επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ο υπόχρεος υποβολής δήλωσή φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενο τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
   Με τη νέα ρύθμιση ακόμα και αν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια χάνουν την έκπτωση του 100% αν έχουν εισοδήματα από τόκους πάνω από 600 ευρώ.

 • Αλλαγές στα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από το εξωτερικό. Το πρώτο έτος κυκλοφορίας, προκειμένου για τον υπολογισμό των τελών, θα λαμβάνεται η χρονιά που ταξινομήθηκε το όχημα σε χώρα της Ε.Ε και όχι μόνον στην Ελλάδα.

 • Θεσπίζονται αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καπνικά. Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση και παρασκευή των καπνικών υποχρεούνται στην έκδοση αδειών. Από την ψήφιση του νόμου όλοι οι διακινητές καπνικών προϊόντων θα λαμβάνουν μοναδικό κωδικό αριθμό, που θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα μεταφοράς και θα τους ταυτοποιεί.
  Επίσης, θεσμοθετείται η απαγόρευση η πώληση καπνικών προϊόντων εξ αποστάσεως, δηλαδή μέσω του Διαδικτύου, λόγω αδυναμίας διασφάλισής της τήρησης της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας.

Alfred - 360°