Χρηματοοικοκονομικά

Η Revival κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Στη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της έχει καταφέρει να παρέχει στους πελάτες της ιδέες και λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Θα σχεδιάσουμε μαζί τις μελλοντικές σας κινήσεις αναλύοντας τους στόχους σας, τα στοιχεία της εταιρείας σας αλλά και τα δεδομένα της αγοράς.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Revival στον τομέα των Financials είναι:    

  • Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών
  • Έρευνα αγοράς και παροχή πληροφοριών για νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες
  • Αναζήτηση χρηματοοικονομικών προϊόντων
  • Αναθεώρηση και ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και οικονομικές συνθήκες
  • Ενημέρωση για τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τη τρέχουσα νομοθεσία
  • Παραγωγή οικονομικών εκθέσεων
  • Λήψη συνειδητών αποφάσεων
  • Σχεδιασμός Οικονομικών στρατηγικών