Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας εγγυώνται την ανάπτυξη της επιχείρησή σας.

Η Revival σας βοηθά να ανταπεξέρχεσθε στα νέα χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα, να επανεξετάζετε τις προτεραιότητές σας και να αντιμετωπίζετε τα νέα δεδομένα με μεθοδικότητα.

Προσφέρουμε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που ταιριάζουν στους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους κάθε εταιρείας. Μέσω του χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού, δημιουργούμε επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο που επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Η εξειδίκευση και η εμπειρία μας συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησής σας. Οργανώνουμε επιχειρησιακά σχέδια, διενεργούμε ελέγχους με σκοπό την εξαγορά επιχειρήσεων, αξιολογούμε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και παρέχουμε συμβουλές διαχείρισης ρίσκου.

Είτε θέλετε να αυξήσετε το κεφάλαιό σας, να προχωρήσετε σε μια εξαγορά, να εξετάσετε μια στρατηγική συμμαχία ή να αποδεσμεύσετε κεφάλαια μέσω πώλησης
ή αναδιάρθρωσης, η Revival μπορεί να σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας, να σας συμβουλεύσει και να σας στηρίξει, σε κάθε σας βήμα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Ανάλυση Οικονομικών Αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση Διαδικασιών Οικονομικού Τμήματος
 • Επιτέλεση Οικονομικών Ελέγχων
 • Κατάρτιση Μελετών Βιωσιμότητας
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων - Business plans
 • Κατάρτιση φορολογικού ελέγχου βιβλίων και στοιχείων
 • Έλεγχος τριμηνιαίων ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Διενέργεια ελέγχου με σκοπό την εξαγορά επιχειρήσεων
 • Διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. αποθεμάτων, κόστους, μισθοδοσίας, πιστωτικής πολιτικής, διαχείρισης, κ.λπ.)
 • Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Αξιολόγηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων
Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι