Χρήση και Τρόποι Απόκτησης της Ψηφιακής Υπογραφής.

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο και αντικαθιστά την επικύρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων ή λοιπών Εγγράφων και Εντύπων Αιτήσεων από το νόμιμο εκπρόσωπο (μέσω ΚΕΠ ή μιας άλλης δημόσιας αρχής), μέσα από τον υπολογιστή του χρήστη, όπου έχει εγκατασταθεί το (usb token) και τα αντίστοιχα λογισμικά προγραμμάτα. Όπως δηλαδή υπογράφεται π.χ μια υπεύθυνη δήλωση σε κάποια υπηρεσία του δημοσίου από ένα φυσικό πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο υπογράφονται ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίου. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική για συμμετοχή επιχειρήσεων σε έργα δημοσίου (Δήμοι, Φορείς Δημοσίου, Δημοτικοί Οργανισμοί κτλ) που υπερβαίνουν τις 60.000 ΕΥΡΩ.

Η διαδικασία αφορά στο άτομο που υπογράφει για λογαριασμό της εκάστοτε εταιρείας. Δεν γίνεται έκδοση ψηφιακής υπογραφής σε εταιρείες, καθώς αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μόνο μια φορά ψηφιακή υπογραφή και στη συνέχεια μπορεί να παράγει όσα έγγραφα χρειάζεται μέσα από τον Υπολογιστή του και να τα "υπογράφει" ψηφιακά.

Για παράδειγμα σε μια ατομική επιχείρηση, ψηφιακή υπογραφή θα χρειαζόταν να έχει ο ιδιοκτήτης, διότι εκείνος σε ένα διαγωνισμό δημοσίου θα υπέγραφε και θα επικύρωνε με το γνήσιο της υπογραφής του τις διάφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις ή την Τεχνική Προσφορά για ένα έργο. Στην περίπτωση μίας Ομμόρυθμης Εταιρείας (ΟΕ) όπου υπάρχουν δύο (2) εταίροι και βάσει καταστατικού συνυπογράφουν και οι δύο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, την Οικονομική Προσφορά κτλ, τότε θα χρειαστούν δύο ψηφιακές υπογραφές.

Τρόποι Απόκτησης της Ψηφιακής Υπογραφής:

  • USB TOKEN (παρέχεται μέσω του ΕΡΜΗ)

Για μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται η χρήση ενός έγκυρου Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού (το Ψηφιακό Πιστοποιητικό παρέχεται χωρίς ετήσια συνδρομή – ΕΡΜΗΣ), αλλά και η προμήθεια κατάλληλου-αξιόπιστου USB TOKEN. Το USB TOKEN αφορά σε ένα stickaki στο οποίο εγκαθίσταται το πιστοποιητικό υψηλής διασφάλισης, απαραίτητο για να μπορεί να υποστηρίζει την έκδοση ψηφιακής (ηλεκτρονικής) υπογραφής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, ενώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να είναι συμβατό με τον εκάστοτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, καθώς υπάρχουν πολλές εκδόσεις του (versions).

Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να εγκατασταθεί σε παραπάνω από έναν υπολογιστή. Ο χρήστης θα μπορεί να υπογράφει ψηφιακά από τον καθένα αλλά θα χρειάζεται πάντα και το USB TOKEN.

  • Απομακρυσμένη Ψηφιακή Υπογραφή (παρέχεται μέσω των Επιμελητηρίων)

Ο ιδιοκτήτης του ψηφιακού πιστοποιητικού του ΕΒΕΑ δεν χρειάζεται να έχει στην κατοχή του κάποια ειδική συσκευή δημιουργίας υπογραφής, αλλά χρησιμοποιεί μία άυλη διάταξη ασφάλειας η οποία είναι βασισμένη σε πρότυπα (Public Key Infrastructure – PKI) και επιτρέπει την επικύρωση των εγγράφων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε και η οποία συνεργάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς μορφές εγγράφων και επιχειρηματικών εφαρμογών.

Η δημιουργία εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών,

  1. λύνει το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί η διαχείριση και η τεχνική υποστήριξη των έξυπνων καρτών ή των USB tokens, απελευθερώνοντας το χρήστη από τους τεχνολογικούς περιορισμούς της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιεί. Ο χρήστης μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο από κάθε τύπου συσκευή (desktop, laptop, tablet, smartphone) και χρειάζεται να έχει μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον ειδικού λογισμικού (driver).
  2. επιτρέπει την εύκολη κλιμάκωση της εφαρμογής των ψηφιακών υπογραφών, ανεξάρτητα του αριθμού των χρηστών του φορέα ή της γεωγραφικής τους θέσης. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει νέες λύσεις όπως το Bring Your Own Device (BYOD) ή το Choose Your Own Device (CYOD), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και ευελιξία στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών εγγράφων.
  3. είναι φθηνότερη κατά 30% περίπου, από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.

Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό του τηλέφωνο τον απαραίτητο κωδικό.

Ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης καταγράφει το πότε δημιουργείται κάθε ψηφιακή υπογραφή και κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης του κατόχου, κάθε φορά που δημιουργείται μία απομακρυσμένη υπογραφή, μέσω αναφοράς email ή SMS.

Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο οικείο Επιμελητήριο.

 

 

Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής με USB TOKEN

Απόκτηση Απομακρυσμένης Ψηφιακής Υπογραφής

Alfred - 360°