Υγεία

Ο κλάδος της Υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας, ο οποίος αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι εταιρείες που ασχολούνται με τους τομείς της υγείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καλούνται να ακολουθήσουν νέα κανονιστικά πλαίσια, και συγχρόνως, να καλύψουν τις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Σε αυτό το θολό τοπίο, η Revival βοηθάει τις εταιρείες να βρίσκουν τον δρόμο τους και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σήμερα, αλλά και του αύριο. Παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε κρίκο της ιατρικής αλυσίδας συμβάλλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας, τη μείωση του κόστους, την  απλοποίηση των λειτουργικών συστημάτων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στη Revival καλύπτουμε όλο το φάσμα ενεργειών που αφορά τους οργανισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως στρατηγική, οργάνωση, παροχή λογισμικού, συγχωνεύσεις, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. Οι συνέργειες, οι οποίες αποτελούν το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για κάθε επιχείρηση του συστήματος υγείας, ξεχωριστά.