Υπέρβαση φορολογικών εσόδων και πρωτογενές υπερπλεόνασμα

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
Υπέρβαση φορολογικών εσόδων και πρωτογενές υπερπλεόνασμα

Υπέρβαση της τάξεως των 297 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου στα φορολογικά έσοδα κατέγραψε το υπουργείο Οικονομικών στο α’ τετράμηνο. Οι εισπράξεις έφτασαν στα 13,088 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 12,79 δισ. ευρώ

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου, η υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα είχε προσδιοριστεί στα 118 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τον Απρίλιο υπήρξε υπεραπόδοση 179 εκατ. ευρώ.

Η υπεραπόδοση από την άμεση φορολογία στο τετράμηνο ανήλθε στα 171 εκατ. ευρώ, καθώς εισπράχθηκαν 4,523 δισ. ευρώ, από 4,352 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος.

Στην έμμεση φορολογία η υπέρβαση έναντι του στόχου διαμορφώθηκε στα 126 εκατ. ευρώ, καθώς εισπράχθηκαν 8,565 δισ. ευρώ, έναντι 8,439 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος.

Από τους επιμέρους κωδικούς των εσόδων, υπέρβαση έναντι των στόχων παρατηρήθηκε:

■ Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 3,6%

■ Στον φόρο επί της περιουσίας κατά 88 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 18,8%

■ Στους άμεσους φόρους παρελθόντων ετών κατά 64 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,5% • Στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 17 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 3,7%

■ Στους λοιπούς φόρους συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 12,6%

■ Στους έμμεσους φόρους παρελθόντων ετών κατά 164 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 36,8%

■ Στους λοιπούς έμμεσους φόρους κατά 31 εκατ. ευρώ ή 25,3%

■ Οι απολήψεις από Ε.Ε. είχαν υπέρβαση 114 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 142,8%

■ Στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα η υπέρβαση έφτασε στα 411 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 27,3%

Υστέρηση έναντι των στόχων αποτυπώθηκε:

■ Στον φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών η υστέρηση έφτασε στα 78 εκατ. ευ ρώ ή στο 18,4% * Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων παρατηρήθηκε υστέρηση 56 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4%

■ Στους λοιπούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης (όπου κυριαρχεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καπνού) η υστέρηση έφτασε στα 19 εκατ. ευρώ ή στο 2,2%

■ Στα 12 εκατ. ευρώ έφτασε η υστέρηση έναντι του στόχου στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,303 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 210 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,093 δισ. ευρώ)

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15,468 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,1% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,376 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 641 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1,092 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουάριου - Απριλίου 2018 ανήλθαν σε 15,322 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 751 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (16,073 δισ. ευρώ)

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,819 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 294 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 1,120 δισ. Ευρώ.

'Έχουν καταβληθεί επιπλέον 171 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 65 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 556 εκατ. ευρώ.

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 145 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,763 δισ

ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1,142 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017

Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 2,286 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 374 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,726 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°