Υπεύθυνες Δηλώσεις για εταιρείες που πλήττονται

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Δείτε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζόμενου και εργοδότη για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή ή πλήττονται από τον Covid-19.

ΥΔ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΥΔ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Alfred - 360°