Υπηρεσία ηλεκτρονικής διαβίβασης και αρχειοθέτησης παραστατικών.

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησής σας, η Revival από τον Ιανουάριο 2017 θα χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διαβίβαση και αρχειοθέτηση των παραστατικών. Πολύ σύντομα λοιπόν, θα αρχίσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα αξιακά μας παραστατικά.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και υπογραφή της συνημμένης φόρμας αποδοχής ηλεκτρονικών παραστατικών η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση από μέρους μας. Η υπογεγραμμένη φόρμα χρειάζεται να σταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: einvo@revivalsa.gr.

Είναι απλό. Με την έκδοση του τιμολογίου από τη Revival λαμβάνετε ένα email με το τιμολόγιό σας το οποίο και μπορείτε να αποθηκεύσετε.

Είναι αποτελεσματικό. Με την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών λαμβάνετε άμεσα το τιμολόγιο από τη Revival χωρίς καθυστερήσεις – οι παραλήπτες ορίζονται από εσάς διασφαλίζοντας πως η ενημέρωση καταλήγει στο κατάλληλο πρόσωπο ή τμήμα.

Είναι καλό για το περιβάλλον. Με τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι από το περιβάλλον – ενδεικτικά για κάθε 1.000 λιγότερα χάρτινα παραστατικά τον μήνα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 15 τόνων νερού και περίπου 5 δέντρων σε ετήσια βάση.

 

Φόρμα αποδοχής ηλεκτρονικών παραστατικών.

Alfred - 360°