Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Επαναπροσδιορίζουμε στόχους και μεθόδους υλοποίησης.

Η αναδιάρθρωση της επιχείρησής σας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή της. Αποτελεί μέρος του στρατηγικού σας σχεδιασμού και εφόσον ακολουθεί τα σωστά βήματα, οδηγεί στον μετασχηματισμό της. Η Revival, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, σας βοηθάει να επαναπροσδιορίζετε τους στόχους σας, να αυξάνετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας και να καινοτομείτε, ώστε να ξεχωρίζετε στο σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο ανασχεδιασμός δεν αφορά απλές βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας της Επιχείρησής σας, αλλά ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς. Επαναπροσδιορίζει τους στόχους της επιχείρησής σας, τον τρόπο λειτουργίας της, τον ρόλο κάθε εργαζόμενου, την επιχειρηματική σας πολιτική και τις ψηφιακές σας δεξιότητες. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Revival, με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να επιτύχετε σημαντικές βελτιώσεις σε ζητήματα κόστους, ποιότητας, ταχύτητας και υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Αναδιοργάνωση Διαδικασιών (Business Process Reengineering)
  • Διαγραμματική αποτύπωση διαδικασιών λειτουργίας
  • Απλούστευση και Ανασχεδιασμός/Μοντελοποίηση Διαδικασιών
  • Μείωση λειτουργικών δαπανών
 • Αναδιοργάνωση Δικτύου Αποθηκών & Διανομής
  • Βελτιστοποίηση κυκλώματος Προμηθειών
  • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας - Μελέτες στρατηγικής & Ανάπτυξης
  • Εμπορική / τιμολογιακή πολιτική
  • Συστήματα στοχοθεσίας, μέτρησης & βελτίωσης απόδοσης
 • Σχεδιασμός Οργανογράμματος - HR Management
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Αξιολόγηση δομών και οργανωτικών αναγκών
  • Εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις