Υπηρεσίες ΙΤ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει καταστήσει αναγκαία τη διαρκή ανανέωση των συστημάτων πληροφορικής με τεχνολογίες αιχμής, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους.

Στη Revival διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής εταιρειών και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το εξειδικευμένο τμήμα μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης της Revival, γνωρίζοντας εις βάθος, τόσο τις ανάγκες της αγοράς, όσο και τις εξελίξεις στην τεχνολογία, προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής, βοηθώντας τους πελάτες να αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς.  

Σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρίας σας, η Revival σας βοηθάει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την υποστήριξη του δικτύου, μετατρέποντας την τεχνολογία σε πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων και προγραμμάτων
  • Σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής
  • Εγκατάσταση / παραμετροποίηση server και σταθμών εργασίας
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασύρματων και ενσύρματων δικτύων
  • Υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογραφικών υποδομών
  • Εγκατάσταση / υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών
  • Περιφερειακά
Εγκαταστάσεις IT Υποδομών
Ενεργά Συμβόλαια
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις