Αναπτυξιακα Προγραμματα

Μαζί αναπτύσσουμε την επιχείρηση σας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες!

H Revival στηρίζει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και στις χρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ. Με περισσότερες από 1.800 επενδύσεις στο ενεργητικό της, αναλαμβάνει κάθε έργο ολιστικά, από την υποβολή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση μιας επένδυσης, έως και την ολοκλήρωσή της, με την εκταμίευση της προβλεπόμενης επιχορήγησης.  

Στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων, προσφέρουμε υπηρεσίες Χρηματοδότησης, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας νέων παραγωγικών μονάδων, καθώς επίσης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

Οι υπηρεσίες της Revival:

 • Εύρεση και αξιοποίηση βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση επενδύσεων
 • Ανάπτυξη µελετών βιωσιμότητας για την υπαγωγή επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Προετοιμασία επιχειρήσεων για την ενίσχυση έργων µέσω δράσεων ΕΣΠΑ
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, αναπτυξιακών νόμων και προγραµµάτων ΕΣΠΑ

Τα βασικά στάδια προετοιμασίας που ακολουθούνται από την έμπειρη ομάδα συμβούλων της Revival είναι τα εξής:

 • Καταγραφή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης
 • Έλεγχος ΚΑΔ
 • Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης
 • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης  για την ενίσχυση των έργων
 • Υλοποίηση προβαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
 • Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας (business plan), για την υπαγωγή της επένδυσης
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων, αξιοποιώντας το καινοτόμο σύστημα Cloud που έχει σχεδιαστεί για την διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας

Ακολουθώντας πιστά την μεθοδολογία μας, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, έχουμε στηρίξει πληθώρα επενδύσεων στη χώρα μας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι επιτυχίες μας μέχρι σήμερα:

 • Περισσότερες από 1.800 επιτυχημένες επενδύσεις
 • 1 δις ευρώ ενισχυόμενους προϋπολογισμούς
 • 4.500 ολοκληρωμένους ελέγχους
 • 50 πρωτιές σε εθνικό επίπεδο
 • 20 βραβευμένα έργα

Η επιτυχία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός αλλά το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης και μεθοδικής προσέγγισης, βασισμένης στην βαθειά γνώση και μακρόχρονη εμπειρία.

Αδράξτε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και επωφεληθείτε από τα Αναπτυξιακά Προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης σας, συμπορευόμενοι με τον αξιόπιστο σύμβουλο σας: την Revival που σας βοηθά να αναπτυχθείτε σε καιρούς προκλήσεων! 

Γιατί εμάς;

-Περισσότερες από 1800 ολοκληρωμένες επενδύσεις
-Πρωτιές φακέλων μας σε εθνικό επίπεδο
-Βραβευμένα έργα
-Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε επιδοτήσεις! Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
-Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σε συνδυασμό με την εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες (φορολογικά, νομικά, GDPR, hospitality, financial κτλ.) είναι σε θέση να υποστηρίξει ακόμα και την πιο απαιτητική επένδυση για την υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό Νόμο με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
-Τα στελέχη μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον ελεγκτικό μηχανισμό, εξασφαλίζοντάς σας την επιτυχία στην καταβολή της προβλεπόμενης επιχορήγησης με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

0
Έργα Τουρισμού
0
Έργα Εμπορίου & Υπηρεσιών
0
Έργα Μεταποίησης

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Σχετικές Ειδήσεις

Η Revival είναι μέλος: