Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Η Revival Consulting Services προσφέρει αξιόπιστη και αποτελεσματική τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Η τεκμηρίωση της αρχής των ίσων αποστάσεων για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελεί πλέον μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες στη διεθνή φορολογία. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer Pricing), αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που μεταφέρονται από ή προς τις εταιρικές οντότητες μέσα στον ίδιο Όμιλο. Οι φορολογικές αρχές σε ολοένα και περισσότερες χώρες απαιτούν από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες, να παρέχουν τεκμηριωμένη απόδειξη των τιμολογήσεών τους για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο της Ελλάδας, οι ενδοομιλικές συναλλαγές αποτελούν ένα σημαντικό φορολογικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις και η διαχείριση τους αποτελεί πρόκληση, απαιτώντας εξειδικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη.

Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία στις λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, διαθέτει εσωτερικό τμήμα για τη τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, αποτελούμενο από έμπειρους οικονομικούς συμβούλους. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο και η παροχή εξειδικευμένων λύσεων για τον έλεγχο του φακέλου, ενισχύοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε επιχείρησης.

Στο πλαίσιο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, η Revival Consulting Services παρέχει:

 • Έλεγχο φακέλου τεκμηρίωσης
 • Παρουσίαση και τεκμηρίωση πλαισίου τιμολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Τεκμηρίωση αρχής ίσων αποστάσεων μέσω εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε εξωτερική βάση δεδομένων
 • Πλήρη υποστήριξη σε φορολογικό έλεγχο
 • Σύνταξη Εκθέσεων Συγκριτικών Αξιολογήσεων (benchmarking)

Τι οφέλη αποκομίζετε από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival Consulting Services;

 • Συμμόρφωση με το φορολογικό πλαίσιο: Εξασφαλίζουμε ότι οι ενδοομιλικές συναλλαγές συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομικό και φορολογικό πλαίσιο, αποφεύγοντας τυχόν παραβάσεις.
 • Αποφυγή φορολογικών κυρώσεων: Μέσω του φακέλου τεκμηρίωσης και της στοιχειοθετημένης αναφοράς δεδομένων, συμβάλλουμε στην αποφυγή φορολογικών κυρώσεων.
 • Αξιοπιστία και ακρίβεια: Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά δεδομένα, οι πελάτες μας επωφελούνται με ακριβή και αξιόπιστη τεκμηρίωση των συναλλαγών τους.
 • Πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα: Εγγυόμαστε πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα σε όλες τις διαδικασίες μας, προάγοντας την εμπιστοσύνη και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

 

Η Revival Consulting Services ξεχωρίζει για την εξατομικευμένη προσέγγιση και την παροχή λύσεων, κατανοώντας σε βάθος την εσωτερική λειτουργία κάθε επιχείρησης. Αναπτύσσουμε διαπροσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης, βασισμένες στην εχεμύθεια και τη διακριτικότητα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας. Η υψηλή κατάρτιση των έμπειρων στελεχών μας και η γνώση της φορολογικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας τη μέγιστη συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Γιατί εμάς;

-Περισσότερες από 1800 ολοκληρωμένες επενδύσεις
-Πρωτιές φακέλων μας σε εθνικό επίπεδο
-Βραβευμένα έργα
-Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε επιδοτήσεις! Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
-Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σε συνδυασμό με την εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες (φορολογικά, νομικά, GDPR, hospitality, financial κτλ.) είναι σε θέση να υποστηρίξει ακόμα και την πιο απαιτητική επένδυση για την υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό Νόμο με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
-Τα στελέχη μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον ελεγκτικό μηχανισμό, εξασφαλίζοντάς σας την επιτυχία στην καταβολή της προβλεπόμενης επιχορήγησης με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Σχετικές Ειδήσεις

Η Revival είναι μέλος: