Hotel Owner 1

Η Revival βοηθάει τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα βιώσιμο επιχειρησιακό πλάνο, με στόχο την άρτια οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής τους, την περαιτέρω ανάπτυξή της, την αύξηση των εσόδων και τη μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Πρόκειται για μια διαδικασία πολυδιάστατη και απαιτητική που περιλαμβάνει πολλά βήματα, από την αυτοψία και την προκαταρκτική γνωμάτευση, μέχρι τη συμβουλευτική αρχιτεκτονικού σχεδίου, την κατάρτιση του επιχειρησιακού πλάνου και τη συμβουλευτική pre-opening και opening.

Ο σωστός σχεδιασμός ενός ξενοδοχείου, σε συνδυασμό με τα tailor-made business plans και τα IT εργαλεία, δημιουργούν τις απαιτούμενες συνθήκες που οδηγούν τα στελέχη της Revival να μελετούν την διαδικασία ίδρυσης ξενοδοχείου, να εντοπίζουν θέματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ο επενδυτής και να αναλύουν τα σενάρια που οδηγούν στην κερδοφορία και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Αυτοψία / Προκαταρκτική Γνωμάτευση
  • Η δημιουργία / επέκταση / ανακαίνιση τουριστικών καταλυμάτων είναι μια διαδικασία πολυδιάστατη. Για την ορθή ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου κρίνεται ως απαραίτητο βήμα η προκαταρκτική γνωμάτευση που περιλαμβάνει:
   • Έλεγχο στοιχείων αγοράς, τοποθεσίας, τουριστικού προϊόντος, ανταγωνισμού, υλοποίησης της επένδυσης (βασική έρευνα)
   • Παραλαβή τοπογραφικού, αρχιτεκτονικών σχεδίων, προϋπολογισμό επένδυσης (εφόσον έχει αναπτυχθεί)
   • Αυτοψία οικοπέδου / υφιστάμενης μονάδας, ανταγωνισμού και ευρύτερης περιοχής
   • Φωτογραφική απεικόνιση υφιστάμενης κατάστασης (για μελλοντική επεξεργασία)
   • Συνέντευξη με διοικητική ομάδα για καταγραφή εταιρικού οράματος / κουλτούρας
   • Ανάπτυξη γνωμάτευσης για τον αρχικό προσδιορισμό του concept υλοποίησης της επένδυσης
  • Το στάδιο της Αυτοψίας / Προκαταρκτικής Γνωμάτευσης, είναι θεμελιώδης διαδικασία, από την έκβαση και τα αποτελέσματα της οποίας προσδιορίζονται όλα τα επόμενα στάδια / βήματα. 
 • Συμβουλευτική αρχιτεκτονικού σχεδίου
  • Προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο θα κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο ώστε να συνδυάζει τα ακόλουθα:
   • Concept
   • Εργονομία / αντοχή στον χρόνο
   • Οικονομία στον τρόπο λειτουργίας
   • Κάλυψη των αναγκών των πελατών που σκοπεύει να εξυπηρετήσει
   • Σεβασμό στο περιβάλλον που θα «φιλοξενηθεί»
   • Προοπτική σε μελλοντικές αναβαθμίσεις
  • Ερωτήσεις όπως: «πόσα δωμάτια να κάνω;», «πόσα τετραγωνικά να είναι;», «τι τμήματα θα έχει το ξενοδοχείο;» καθώς και «πόσο θα πουλάω τα δωμάτια;» είναι απολύτως λογικό να σας απασχολούν. Σκεφτήκατε ποτέ ότι μια λάθος, αρχιτεκτονικά, υλοποίηση του ξενοδοχείου σας, μπορεί να κρίνει το μέλλον αυτού;
  • Σκεφτήκατε πόσα έσοδα μπορεί να χάνετε μη γνωρίζοντας πάντα την χρυσή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης; Έχετε αναλογιστεί εάν τα χρήματα που θέλετε να επενδύσετε είναι λίγα ή… πολλά; 
 • Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου
  • Αποτελεί μια λεπτομερή περιγραφή όλων των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη δημιουργία και λειτουργία μιας επιχείρησης όπως:
   • Σκοπός δημιουργίας της επιχείρησης
   • Προσφερόμενες υπηρεσίες / προϊόντα
   • Operational design & organization chart
   • Branding & Company culture
   • Ανθρώπινο δυναμικό
   • Αριθμοδείκτες ρευστότητας
   • Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
   • Τιμολογιακή πολιτική
   • SWOT analysis
   • Marketing plan
   • Στρατηγική πωλήσεων
   • Ανάλυση ανταγωνισμού
   • Ανάλυση αγοράς
   • Κόστος υλοποίησης
   • Αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής
   • Αξιολόγηση της πιθανότητας συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα
   • Αξιολόγηση της πιθανότητας για τραπεζικό δανεισμό
  • Ο σωστός σχεδιασμός του ξενοδοχείου σας, σε συνδυασμό με το tailor-made business plan, δημιουργούν τις συνθήκες αυτές ώστε να ερευνήσουμε (με τα IT εργαλεία της REVIVAL), τις πιθανότητες επιτυχίας του υπό ίδρυση ξενοδοχείου σας.  Με το “what if” εργαλείο που διαθέτουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε από την αρχή τις «παιδικές ασθένειες» που ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε καθώς και να αναλύσουμε τα σενάρια αυτά, που μας δημιουργούν συνθήκες κερδοφορίας και μακροχρόνιας βιωσιμότητας.
 • Συμβουλευτική Pre-Opening
  • Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχείου, έρχεται η στιγμή  να δώσουμε ζωή στο «κέλυφος». Είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην υλοποίηση του έργου και έχει ως στόχο να καλύψει τις εξής ανάγκες:
hotel owner 1
 • Υλοποίηση των υπηρεσιών
   • Δημιουργία USP (Unique Selling Points) (12 months in advance)
   • Sales & Marketing Plan (12 months in advance)
   • Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Operational Manual (Εγχειρίδιο Κανόνων & Λειτουργίας)
   • Επιλογή του εξοπλισμού (μηχανολογικού ή μη)
   • Εκπαίδευση
   • Επίβλεψη καθώς και τήρηση χρονοδιαγράμματος
   • Προμηθευτές
   • Test Run
   • Λογιστήριο / HR (Human Resources)
   • Υλοποίηση της επιλέξιμης εταιρικής ταυτότητας
   • Μηχανογράφηση
   • Άδειες & Νομικό πλαίσιο ορθής λειτουργίας
     
 • Συμβουλευτική Opening
  • Με την εκκίνηση της λειτoυργίας του ξενοδοχείου, θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση των ακόλουθων βημάτων:
   • Mystery Guest Report (στον 1ο χρόνο λειτουργίας / μήνα λειτουργίας)
   • Οngoing training
   • Implementation of operational manual
   • Revenue Management
   • Yield Management
   • QSC (Quality, Service provided & cleaning Controls)
   • Real-Time results
   • Σχεδιασμός Reports & Data Entry
   • ΗR Management
   • P & L Results / μήνα
     
 • Hotelligent Οικονομική Εικόνα σε πραγματικό χρόνο
  • Το  Hotelligent, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Απλοποιεί τον εντοπισμό και την ανάλυση πληροφοριών, παρέχοντας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης, κατανόησης, ανάλυσης και δράσης σε πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε θέση, στο laptop, το tablet ή ακόμα και το κινητό τηλέφωνο. Σε ένα ενοποιημένο, κεντρικά διαχειριζόμενο περιβάλλον, το σύστημα Hotelligent καθιστά τις πληροφορίες  άμεσα προσβάσιμες και η αλληλεπίδραση με αυτές είναι απλή κι εύκολη, με αποτέλεσμα η δυνατότητα ανάλυσης και αξιολόγησης τους να μεγιστοποιείται. Συνδέοντας τη στρατηγική με τις μετρήσεις, μπορείτε να αποκτήσετε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης
  • Οι δυναμικοί πίνακες αποτελεσμάτων, συνδυάζουν την ισχύ της προληπτικής ανάλυσης με τις άμεσες αναφορές σε πραγματικό χρόνο
  • Οι πίνακες στρατηγικών μεγεθών, διευκολύνουν στην ξεκάθαρη αποτύπωση σημαντικών στοιχείων.  Μπορείτε με μία ματιά να δείτε τάσεις, να αναγνωρίσετε έγκαιρα προβληματικά πεδία  λειτουργίας, να μεγιστοποιήσετε όλες τις αποδεδειγμένα επιτυχημένες λειτουργίες και να παρακολουθείτε την απόδοση ως προς τους βασικούς στόχους της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.
    
 • Αναπτυξιακός Νόμος / ΕΣΠΑ / Εργαλειοθήκη
  • Αξιοποιήστε τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, την αύξηση των πωλήσεων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, επιλέγουμε το κατάλληλο επιχειρησιακό πρόγραμμα, με στόχο την κάλυψη  των αναγκών σας με το βέλτιστο τρόπο
  • Τα βασικά στάδια προετοιμασίας  που ακολουθούνται από την έμπειρη ομάδα συμβούλων μας περιλαμβάνουν:
   • Καταγραφή βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων αναγκών επιχείρησης
   • Έλεγχος ΚΑΔ
   • Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης
   • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης  για την ενίσχυση των έργων
   • Υλοποίηση προβαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
   • Εκπόνηση μελέτης-φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης
   • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
   • Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων
  • Ο έγκυρος σχεδιασμός του επενδυτικού σχεδίου συμβάλει στην ομαλή υλοποίηση των εργασιών για τη λήψη της ενίσχυσης στο βέλτιστο χρόνο.
    
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Η Revival έχει επιτύχει, στη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, να παρέχει στους πελάτες της ιδέες και λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Η εμπειρία μας σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας και του Εμπορίου, μας καθιστούν ικανούς και αποτελεσματικούς συνεργάτες. Σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται η εταιρεία σας – πρώιμο στάδιο υλοποίησης μίας ιδέας μέχρι το ύστερο στάδιο της πλήρης λειτουργίας και ανάπτυξής της – μπορούμε να σας παράσχουμε λύσεις και προτάσεις που βασίζονται σε ανάλυση στοιχείων της αγοράς και της εταιρείας σας, σε εφαρμογές – προγράμματα αλλά και προτάσεις επέκτασης και εξέλιξης της επιχείρησης σας. Μαζί, αναλύοντας τα πλήρη στοιχεία, θα σχεδιάσουμε τις μελλοντικές σας κινήσεις.
 • G.D.P.R. Επίτευξη συμμόρφωσης
  • Η Revival μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν στην επίτευξη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και τη συνεχή βελτίωση σε βάθος χρόνου.
   • Κατανόηση του GDPR
    • Ενημέρωση Διοίκησης και Στελεχών
    • Χαρτογράφηση δεδομένων και ανάλυση ροών
    • Ανάλυση ελλείψεων
    • Ανάλυση Νομικών και Κανονιστικών απαιτήσεων
    • Αξιολόγηση Κινδύνων Προστασίας Δεδομένων
    • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του Προσωπικού
    • Εκπόνηση πλάνου συμμόρφωσης
   • Υλοποίηση Πλάνου Συμμόρφωσης
    • Υπηρεσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
    • Ανάπτυξη πλαισίου συμμόρφωσης
    • Ανάπτυξη λύσεων Προστασίας Δεδομένων
    • Υποστήριξη σχεδιασμού Προστασίας Δεδομένων, διαχείριση αλλαγών και ανάλυση κινδύνων
    • Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση, λειτουργία και βελτίωση «ασφαλών αρχών» όπως:
     • Ανασκόπηση χρήσης κρυπτογράφησης
     • Διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών
     • Υλοποίηση λύσεων ασφάλειας
     • Διαχείριση αιτημάτων υποκειμένων
   • Βελτίωση
    • Πρόγραμμα Σύμβουλου Προστασίας Δεδομένων για βοήθεια ad hoc
    • Αναθεώρηση διαδικασιών
    • Αξιολογήσεις συμμόρφωσης
     • Έλεγχοι υποδομών ΙΤ
     • Προετοιμασία για έλεγχο από την Αρχή
     • Παρουσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση ελέγχου από την Αρχή
     • Προετοιμασία για πιστοποιήσεις, π.χ. ISO 27001

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Mystery Audits
0
Advisory projects
0
Προκαταρκτικές γνωματεύσεις

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: