Villa Milestone

Αν διαθέτετε βίλα και θέλετε να την αξιοποιήσετε τουριστικά, η Revival σας βοηθάει να πετύχετε τον στόχο σας, να ανταποκριθείτε στις υψηλές απαιτήσεις του χώρου και να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, και σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό ενός βιώσιμου στρατηγικού πλάνου, σας καθοδηγούμε βήμα-βήμα, ώστε να ξεκινήσετε την επένδυση και να τη βελτιώνετε διαρκώς, αξιοποιώντας τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες και αξιολογήσεις, δίνοντας έμφαση στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που ξεπερνούν τις προσδοκίες των τουριστών.

Τα στελέχη της Revival είναι πάντα δίπλα σας, σε κάθε βήμα, για να σας καθοδηγούν, να σας βοηθούν να διαμορφώσετε το όραμα της επιχείρησής σας και να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τους πόρους σας, όπως το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό, στοχεύοντας στην κερδοφορία της επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Αυτοψία / Προκαταρτική Γνωμάτευση
  • Η δημιουργία επέκταση / ανακαίνιση τουριστικών καταλυμάτων είναι μια διαδικασία πολυδιάστατη. Για την ορθή ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου, κρίνεται ως απαραίτητο βήμα η προκαταρκτική γνωμάτευση που περιλαμβάνει:
   • Έλεγχο στοιχείων αγοράς, τοποθεσίας, τουριστικού προϊόντος, ανταγωνισμού, υλοποίησης της επένδυσης (βασική έρευνα)
   • Παραλαβή τοπογραφικού, αρχιτεκτονικών σχεδίων, προϋπολογισμό επένδυσης (εφόσον έχει αναπτυχθεί)
   • Αυτοψία οικοπέδου / υφιστάμενής μονάδας, ανταγωνισμού και ευρύτερης περιοχής
   • Φωτογραφική απεικόνιση υφιστάμενης κατάστασης (για μελλοντική επεξεργασία)
   • Συνέντευξη με διοικητική ομάδα για καταγραφή εταιρικού οράματος / κουλτούρας
   • Ανάπτυξη γνωμάτευσης για τον αρχικό προσδιορισμό του concept υλοποίησης της επένδυσης
  • Το στάδιο της Αυτοψίας / Προκαταρτικής Γνωμάτευσης είναι θεμελιώδης διαδικασία, από την έκβαση και τα αποτελέσματα της οποίας προσδιορίζονται όλα τα επόμενα στάδια / βήματα.
 • Συμβουλευτική αρχιτεκτονικού σχεδίου
  • Προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο θα κατασκευαστεί ένα τουριστικό κατάλυμα ώστε να συνδυάζει τα ακόλουθα:
   • Concept
   • Εργονομία / αντοχή στον χρόνο
   • Οικονομία στον τρόπο λειτουργίας
   • Κάλυψη των αναγκών των πελατών που σκοπεύει να εξυπηρετήσει
   • Σεβασμό στο περιβάλλον που θα «φιλοξενηθεί»
   • Προοπτική σε μελλοντικές αναβαθμίσεις
  • Ερωτήσεις όπως: «πόσα δωμάτια να κάνω;», «πόσα τετραγωνικά να είναι;», «τι τμήματα θα έχει η μονάδα;» καθώς και «πόσο θα πουλάω τα δωμάτια;» είναι απολύτως λογικό να σας απασχολούν. Σκεφτήκατε ποτέ ότι μια λάθος, αρχιτεκτονικά, υλοποίηση του τουριστικού καταλύματος σας, μπορεί να κρίνει το μέλλον αυτού;
  • Σκεφτήκατε πόσα έσοδα μπορεί να χάνετε, μη γνωρίζοντας πάντα την χρυσή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης; Έχετε αναλογιστεί εάν τα χρήματα που θέλετε να επενδύσετε είναι λίγα ή… πολλά;
 • Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου
  • Αποτελεί μια λεπτομερή περιγραφή όλων των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη δημιουργία και λειτουργία μιας επιχείρησης όπως:  
   • Σκοπός δημιουργίας της επιχείρησης
   • Προσφερόμενες υπηρεσίες / προϊόντα
   • Operational design & organization chart
   • Branding & Company culture
   • Ανθρώπινο δυναμικό
   • Αριθμοδείκτες ρευστότητας
   • Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
   • Τιμολογιακή πολιτική
   • SWOT analysis
   • Marketing plan
   • Στρατηγική πωλήσεων
   • Ανάλυση ανταγωνισμού
   • Ανάλυση αγοράς
   • Κόστος υλοποίησης
   • Αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής
   • Αξιολόγηση της πιθανότητας συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα
   • Αξιολόγηση της πιθανότητας για τραπεζικό δανεισμό
  • Ο σωστός σχεδιασμός του τουριστικού σας καταλύματος, σε συνδυασμό με το tailor-made business plan, δημιουργούν τις συνθήκες αυτές, ώστε να ερευνήσουμε (με τα IT εργαλεία της REVIVAL), τις πιθανότητες επιτυχίας της υπό ίδρυση μονάδας σας.  Με το “what if” εργαλείο που διαθέτουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε από την αρχή τις «παιδικές ασθένειες» που ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε, καθώς και να αναλύσουμε τα σενάρια αυτά που μας δημιουργούν συνθήκες κερδοφορίας και μακροχρόνιας βιωσιμότητας.
 • Αναπτυξιακός Νόμος / ΕΣΠΑ / Εργαλειοθήκη
  • Αξιοποιήστε τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, την αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, επιλέγουμε το κατάλληλο επιχειρησιακό πρόγραμμα, με στόχο την κάλυψη  των αναγκών σας με το βέλτιστο τρόπο
  • Τα βασικά στάδια προετοιμασίας  που ακολουθούνται από την έμπειρη ομάδα συμβούλων μας περιλαμβάνουν:
   • Καταγραφή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών επιχείρησης
   • Έλεγχος ΚΑΔ
   • Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης
   • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης  για την ενίσχυση των έργων
   • Υλοποίηση προβαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
   • Εκπόνηση μελέτης-φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης
   • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
   • Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων
  • Ο έγκυρος σχεδιασμός του επενδυτικού σχεδίου συμβάλει στην ομαλή υλοποίηση των εργασιών για τη λήψη της ενίσχυσης στο βέλτιστο χρόνο.
 • G.D.P.R. Επίτευξη συμμόρφωσης
  • Η Revival μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν στην επίτευξη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και τη συνεχή βελτίωση σε βάθος χρόνου.
   • Κατανόηση του GDPR
    • Ενημέρωση Διοίκησης και Στελεχών
    • Χαρτογράφηση δεδομένων και ανάλυση ροών
    • Ανάλυση ελλείψεων
    • Ανάλυση Νομικών και Κανονιστικών απαιτήσεων
    • Αξιολόγηση Κινδύνων Προστασίας Δεδομένων
    • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού
    • Εκπόνηση πλάνου συμμόρφωσης
   • Υλοποίηση Πλάνου Συμμόρφωσης
    • Υπηρεσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
    • Ανάπτυξη πλαισίου συμμόρφωσης
    • Ανάπτυξη λύσεων Προστασίας Δεδομένων
    • Υποστήριξη σχεδιασμού Προστασίας Δεδομένων, διαχείριση αλλαγών και ανάλυση κινδύνων
    • Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση, λειτουργία και βελτίωση «ασφαλών αρχών» όπως:
     • Ανασκόπηση χρήσης κρυπτογράφησης
     • Διαδικασίες Διαχείρισης περιστατικών
     • Υλοποίηση λύσεων ασφάλειας
     • Διαχείριση αιτημάτων υποκειμένων
   • Βελτίωση
    • Πρόγραμμα Σύμβουλου Προστασίας Δεδομένων για βοήθεια ad hoc
    • Αναθεώρηση διαδικασιών
    • Αξιολογήσεις συμμόρφωσης
     • Έλεγχοι υποδομών ΙΤ
     • Προετοιμασία για έλεγχο από την Αρχή
     • Παρουσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση ελέγχου από την Αρχή
     • Προετοιμασία για πιστοποιήσεις, π.χ. ISO 27001

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Mystery Audits
0
Advisory projects
0
Προκαταρκτικές γνωματεύσεις

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: