Υπηρεσιες ΙΤ

Δημιουργούμε ανθεκτικές επιχειρήσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη τους!

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει καταστήσει αναγκαία τη διαρκή ανανέωση των συστημάτων πληροφορικής με τεχνολογίες αιχμής, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους.

Η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης σας είναι ζωτικής σημασίας και η αποτελεσματική λειτουργικότητα της, προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ισχυρού ανταγωνισμού.

Στη Revival διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής εταιρειών και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το εξειδικευμένο τμήμα μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης της Revival, γνωρίζοντας σε βάθος, τόσο τις ανάγκες της αγοράς, όσο και τις εξελίξεις στην τεχνολογία, προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής, βοηθώντας τους πελάτες να αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην υλοποίηση σύνθετων έργων υψηλού προφίλ με συγκεκριμένες προδιαγραφές, εγγυάται την βέλτιστη απόδοση της επιχείρησης σας, με μετρήσιμα αποτελέσματα.    

Σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας σας, η Revival σας βοηθάει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την υποστήριξη του δικτύου, μετατρέποντας την τεχνολογία σε πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων και προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής
 • Εγκατάσταση / παραμετροποίηση server και σταθμών εργασίας
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασύρματων και ενσύρματων δικτύων
 • Υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογραφικών υποδομών
 • Εγκατάσταση / υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών
 • Μετάπτωση μηχανογραφικών υποδομών στο Cloud
 • Υπηρεσίες Cloud Backup
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις Cloud
 • Περιφερειακά

Μελετάμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης σας, σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, τις υλοποιούμε στο οργανωσιακό περιβάλλον και παρέχουμε συνεχή υποστήριξη, με στόχο την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας.    

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών IT της Revival περιλαμβάνουν:

 • Αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης με αποτελεσματική λειτουργικότητα
 • Πολυετής εμπειρία & τεχνογνωσία
 • Πρόσβαση σε συστήματα υψίστης τεχνολογίας
 • Ολιστική προσέγγιση & διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
 • Αξιοποίηση γνώσης από διεθνείς πρακτικές
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Η Revival παρακολουθεί συστηματικά και προληπτικά τη λειτουργία των συστημάτων, ούτως ώστε να επεμβαίνει έγκαιρα και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

Στην Revival, πιστεύουμε ότι ο ρόλος της τεχνολογίας είναι να εξυπηρετεί το επιχειρηματικό και καταναλωτικό κοινό, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα τους.

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Mystery Audits
0
Advisory projects
0
Προκαταρκτικές γνωματεύσεις

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: