Προστασια Δεδομενων

Προστατέψτε τα δεδομένα σας, την εμπιστοσύνη των πελατών σας και την φήμη της επιχείρησης σας!

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της πληροφορίας και της συλλογής δεδομένων έχουν καταστήσει απαραίτητη τη δημιουργία και διατήρηση βάσεων δεδομένων, προκειμένου να αποθηκεύουν τις πληροφορίες, υποκείμενες σε κάθε λογής επεξεργασία. Εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης τους, η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και έχει αναχθεί σε κρίσιμο ζήτημα.

Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στους χρήστες που παρέχουν τα δεδομένα και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων, σχετικά με την προστασία των δεδομένων από τις 25 Μαΐου 2018, συνεπάγεται μία δέσμη κανόνων που οφείλουν να ακολουθούν όλες οι εταιρείες που συλλέγουν κι επεξεργάζονται δεδομένα.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν την σημαντικότητα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται και να υιοθετήσουν δομές και μέτρα προστασίας που να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία.

Η Revival υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στο καίριο ζήτημα της τήρησης απορρήτου και διαχείρισης κινδύνων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν τα δεδομένα σε ολόκληρο το οικοσύστημα της χρήσης του. Ακολουθούμε τις διεθνείς πρακτικές και σας προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις για την ταξινόμηση των δεδομένων, την πρόληψη διαρροών και τη διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών. Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα περιστατικά διαρροής δεδομένων και παρέχουμε λύσεις προηγμένης τεχνολογίας για να αυξήσετε στο μέγιστο την ακρίβεια ανίχνευσης.

Οι υπηρεσίες προστασίας δεδομένων της Revival βελτιώνουν στο μέγιστο την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής σας υποδομής σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εξάλειψη της απώλειας δεδομένων, την αποτροπή της διαφθοράς δεδομένων και την προστασία από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ξεχωρίζουμε για τη μακροχρόνια εμπειρία μας, μεταξύ τομέων, στην ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογής για συμμόρφωση με το απόρρητο, καθώς και για τις ολοκληρωμένες μεθοδολογίες και τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων που ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές εκάστου κλάδου.   

Διασφαλίστε το απόρρητο, παραμείνετε συμμορφούμενοι και ασφαλίστε τα δεδομένα σας με τις εξέχουσες υπηρεσίες προστασίας δεδομένων που σας προσφέρει ο δικός σας ξεχωριστός σύμβουλος…η Revival!  

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

  1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
  2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
  3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
  4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
  5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Έργα GDPR
0
DPO Συμβάσεις
0
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

  • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
  • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
  • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
  • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
  • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Σχετικές Ειδήσεις

Η Revival είναι μέλος: