Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Σχεδιάζουμε τις μελλοντικές σας κινήσεις, για να πετύχετε τους στόχους σας.

Στη σύγχρονη μεταβαλλόμενη εποχή, οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν είναι διορατικές, ευέλικτες και ανοιχτές στις νέες προκλήσεις. Η Revival ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες σας, σχεδιάζοντας τις μελλοντικές σας κινήσεις, μέσα από ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών:

 • Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομικών
 • Φορολογικών
 • Ανθρώπινου δυναμικού
 • Μισθοδοσίας
 • Επιχειρησιακής νοημοσύνης
 • Αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
 • Marketing
 • Ψηφιακού marketing

Έχοντας συλλέξει και αναλύσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της αγοράς και των επιχειρήσεων, χαράσσουμε τον στρατηγικό δρόμο μεθοδικά, αξιόπιστα και με πλήρη διαφάνεια. Με σύμμαχο την τεχνολογία και την πολύχρονη εμπειρία μας, εντοπίζουμε γρήγορα τους βασικούς τομείς βελτίωσης μιας επιχείρησης και αναπτύσσουμε λειτουργικά επιχειρησιακά μοντέλα, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης, σε σχέση με τις τάσεις και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

Η Revival παρέχει όλα τα εφόδια για «έξυπνη» και έγκαιρη λήψη αποφάσεων, οι οποίες βελτιστοποιούν τη συνολική απόδοση της επιχείρησης, προσαρμόζοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων στα νέα δεδομένα της αγοράς, με στόχο την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος.

Η πλήρης κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε κάθε δράση σε συνδυασμό με την καίρια υλοποίηση των επιχειρησιακών μοντέλων είναι σημαντικοί παράγοντες που κάνουν την διαφορά και οδηγούν σε εγγυημένα επιτυχημένη αναδιάρθρωση των δομών της επιχείρησης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Revival έχουν βαθειά γνώση και μακρά εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Με το ομαδικό πνεύμα που μας διακρίνει, βοηθάμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, να καινοτομούν και να απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.      

Στην Revival αναλύουμε διεξοδικά την παρούσα κατάσταση των επιχειρήσεων, με τη χρήση μοντέρνων επιχειρηματικών μοντέλων. Τα μοντέλα αυτά χαρτογραφούν τις εσωτερικές λειτουργίες τους και εστιάζουν στο εξωτερικό περιβάλλον εντός του οποίου εντάσσονται και δρουν, στοχεύοντας στην διαπίστωση των επιπτώσεων που θα μπορούσαν να έχουν στην επίτευξη των στόχων τους. Οι βασικοί εξωτερικοί παράγοντες χωρίζονται δίχως να περιορίζονται στις εξής κατηγορίες:

 1. Πολιτικοί
 2. Οικονομικοί
 3. Κοινωνικοί
 4. Τεχνολογικοί
 5. Νομικοί
 6. Οικολογικοί

Οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, δεδομένου ότι υπάρχουν αμοιβαίες εξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους παραγόντων. Για παράδειγμα, μια αλλαγή στο τεχνολογικό πεδίο μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο οικονομικό πλαίσιο. Η Revival εξετάζει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης υπό το πρίσμα και των έξι τομέων και προχωρά σε καίριες τομές που οδηγούν την επιχείρηση σας με σταθερά βήματα στο νέο διαμορφωμένο περιβάλλον.    

Σε αυτό το πλαίσιο, η Revival ξεχωρίζει διότι οι αναλύσεις που πραγματοποιεί δεν περιλαμβάνουν μόνο το ευρύ φάσμα των προαναφερθέντων παραγόντων, δεν εκπονούνται μόνο σε βάθος και εύρος, αλλά κυρίως δεν είναι στατικές. Πραγματοποιούμε σε διαρκή βάση την αναδιάρθρωση και τις εσωτερικές αλλαγές των επιχειρήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ενσωματώνουν άμεσα τις νέες τάσεις και τις προετοιμάζουμε για το νέο κύμα εξελίξεων προτού αυτές επέλθουν.

Κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, θωρακίζουμε τις επιχειρήσεις και τις καθιστούμε ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς με την απαιτούμενη ταχύτητα.    

Οικοδομούμε την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας και εγγυούμαστε την επιτυχία και την σταθερή ανάπτυξη της.      

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Αναφορές BI
0
Σύμβουλοι

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Σχετικές Ειδήσεις

Η Revival είναι μέλος: