Υπηρεσιες Ανθρωπινου Δυναμικου

Οι εργαζόμενοι ως βαρόμετρο για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά στον επιχειρηματικό κόσμο είναι γεμάτες από προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να καταστούν περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού καθίσταται πρωταγωνιστικός.

Στη σημερινή εποχή, η μεγαλύτερη επένδυση μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Το ανθρώπινο δυναμικό δεν καλείται πλέον να παρέχει μόνο την εργασία του, αλλά το ταλέντο, τη δημιουργικότητα του και να επιδεικνύει επαγγελματικές δεξιότητες και συμπεριφορές που συμβάλλουν δυναμικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Οι νέες συνθήκες απαιτούν το ανθρώπινο δυναμικό να μην διακατέχεται μόνο από γνώση και τεχνογνωσία αλλά και από ένα κράμα προσωπικών χαρισμάτων ή ιδιαίτερων ικανοτήτων που θα συνδέονται άρρηκτα με τις ιδέες, το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης.  

Στη Revival, αισθανόμαστε ότι η εστίαση στην ολική ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την εξέλιξη και επιτυχία της σημερινής «ανθεκτικής» επιχείρησης. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες μιας επιχείρησης, καθώς οι εργαζόμενοι κάνουν τη διαφορά, διαμορφώνοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη φύση ή το αντικείμενο μιας επιχείρησης, οι βέλτιστες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της.

Στη Revival προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες που σας βοηθούν να διαχειρίζεσθε αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό. Μελετώντας τις ανάγκες σας εξατομικευμένα και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, επιταχύνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται για την ανάπτυξή της.

Προτείνοντας αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης, εκπαίδευσης και οργάνωσης, ενδυναμώνουμε το προσωπικό σας, συμβάλλοντας στο να γίνει πιο αποδοτικό, με μικρότερο κόστος, παραμένοντας πιστό στο όραμα και τις αξίες της επιχείρησής σας. Η καλλιέργεια ενός «εύφορου» εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι εξελίσσονται και αποδίδουν περισσότερο, επιφέρει σημαντικά οφέλη, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να ευημερούν και να αναπτύσσονται.

Οι δύο πυλώνες των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού της Revival περιλαμβάνουν:

 • Εύρεση, Αξιολόγηση & Επιλογή Προσωπικού
 • Αξιολόγηση, Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

Αποδίδουμε τη δέουσα σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα και στην παραγόμενη επιχειρηματική αξία. Εξελίσσουμε τα συστήματα αξιολόγησής και αξιοποιούμε ταλέντα και γνώσεις. Εστιάζουμε στο μείγμα γνώσεων, δεξιοτήτων (skills) και ικανοτήτων (competencies) με σκοπό την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Εξετάζουμε τα στοιχεία της προσωπικότητας με συγκεκριμένη μεθοδολογία που περιλαμβάνει ψυχομετρικά τεστ και αναλύουμε κατά πόσο «ταιριάζουν» με το κλίμα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης.

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού της Revival περιλαμβάνουν:

 • Ποιότητα υπηρεσίας
 • Αποφυγή κόστους αστοχίας
 • Αποφυγή κόστους χρόνου που προκύπτει από τη διαχείριση όγκου βιογραφικών σημειωμάτων
 • Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα


Αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους, ώστε να είστε πάντα ανταγωνιστικοί και πρωτοπόροι. Φροντίζουμε οι άνθρωποι που σας προτείνουμε να επιδεικνύουν χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων της γνώσεως, της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας, της ενσυναίσθησης και της ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο της ανθεκτικότητας, εξετάζουμε τη δυνατότητα των ανθρώπων που σας προτείνουμε να ανταποκρίνονται άμεσα σε στρεσογόνες καταστάσεις  και αντιξοότητες και να προσαρμόζονται άμεσα στο νέο διαμορφωμένο περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να πετυχαίνουν εξαιρετικές επιδόσεις.

Διότι η δράση και η αντίδραση είναι το κλειδί της επιτυχίας!    

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Αναφορές BI
0
Σύμβουλοι

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: