Υποψηφιότητα Γεώργιου Αντύπα στις εκλογές του ΕΒΕΑ

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Revival Consulting Services S.A. κ. Γεώργιος Αντύπας θα είναι υποψήφιος Δ.Σ. του Τμήματος Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις προσεχείς εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 2, Κυριακή 3 και Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.

Δεδομένων των σημερινών δύσκολων συνθηκών για τις επιχειρήσεις, η συμμετοχή όλων στις Επιμελητηριακές Εκλογές είναι απαραίτητη.

 

Για να έχει δικαίωμα ψήφου η εταιρεία σας, θα πρέπει:

1) Να έχει πληρωθεί η αντίστοιχη συνδρομή στο ΓΕΜΗ, μέχρι και το έτος 2016.

2) Να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο υπόδειξης των εκπροσώπων σας.

 

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να στείλετε με fax στον αριθμό 210 5157516 ή στο e-mail george.antypas@revivalsa.gr, το έντυπο της υπόδειξης των εκπροσώπων σας.

Alfred - 360°