Υποχρεωτικά POS σε 53 ακόμη κλάδους μέχρι τις 15 Απριλίου

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Υποχρεωτικά POS σε 53 ακόμη κλάδους μέχρι τις 15 Απριλίου

Πενήντα τρεις κλάδοι επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών υποχρεώνονται να εγκαταστήσουν συσκευή ηλεκτρονικών χρεώσεων (POS) μέχριτις 15Απριλίου. Μεταξύ των κλάδων είναι οι ταχυδρομικές δραστηριότητες, ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, δραστηριότητες γραφείων είσπραξης, δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας, υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος, οι εταιρείες ενοικίασης σκαφών και οι αποθηκευτικές επιχειρήσεις. Οι υπόχρεοι που προστίθενται στη σχετική λίστα οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή της, δηλαδή το αργότερο έως τις 15 Απριλίου. Σημειώνεται ότι για τους φορολογουμένους που δεν θα συμμορφωθούν προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Το μέτρο όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εντάσσεται στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της εμφάνισης εσόδων των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στο τραπεζικό σύστημα. Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου σχετική λίστα των υπόχρεων σε POS θα επανεξεταστεί και ενδεχομένως να προστεθούν και άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Για όσους προχωρήσουν σε έναρξη δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας της προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ακατάσχετος για POS

Στο μεταξύ, στην κυβέρνηση εξετάζουν τη δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού για τους επαγγελματίες που υποχρεώνονται να διαθέτουν συσκευή ηλεκτρονικών πληρωμών POS. Ουσιαστικά πρόκειται για υλοποίηση παλαιότερης εξαγγελίας του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ το 2016, οποία είχε απορριφθεί από τους πιστωτές της χώρας. υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με πιστωτική χρεωστική κάρτα, οποία «οδηγεί» τις εισπράξεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε όσους χρωστούν και έχουν εναντίον τους επιβληθεί κατασχέσεις, καθώς δεν «βλέπουν» τις εισπράξεις τους αφού κατάσχονται αυτόματα. Αποτέλεσμα της υποχρεωτικής τήρησης POS, χιλιάδες επαγγελματίες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε άλλες λύσεις και συγκεκριμένα ζητούν λιγότερο χρήματα για τα προϊόντα τις υπηρεσίες που προσφέρουν χωρίς μάλιστα την έκδοση σχετικής απόδειξης.

Η πρόταση

Σύμφωνα με παλαιότερη πρόταση της ΕΣΕΕ στον ακατάσχετο λογαριασμό θα μπαίνουν αυτόματα όλες οι εισπράξεις από POS και τραπεζικές συναλλαγές και με πάγια εντολή θα πληρώνονται σε μηνιαία βάση αυτόματα οι οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, μισθοδοσία και ενδεχομένως προμηθευτές. Αν και ΕΣΕΕ ζητούσε με βάση την πρόταση, λογαριασμός να είναι ακατάσχετος στο σύνολό του, αυτό δεν φαίνεται να γίνεται δεκτό τόσο από την κυβέρνηση αλλά και από τους πιστωτές της χώρας. Και αυτό καθώς θεωρούν ότι δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα σε μία επιχείρηση να δημιουργήσει τον ειδικό αυτό λογαριασμό και ταυτόχρονα να χρωστάει μικρά μεγάλα ποσά στο ελληνικό Δημόσιο. Από το υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι μπορεί πλέον να κλείσει συμφωνία για ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό σε ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 60%-80% του ποσού των συναλλαγών που γίνονται μέσω POS.

Αύξηση εσόδων

Στη μελέτη της ΕΣΕΕ, που είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, υποστηριζόταν ότι καθιέρωση αυτού του λογαριασμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 1,3-1,7 δισ. ευρώ, καθώς θα έβαζε φρένο στη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι είναι ευκολότερο πλέον να δημιουργηθεί ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός, καθώς με την επέκταση των POS στο σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την εφορία μπορούν να ελέγχονται πληρέστερα οι συναλλαγές των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση να περιοριστεί φοροδιαφυγή.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

18.12     Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13     Υπηρεσίες  προεκτύπωσης  και προεγγραφής μέσων

18.14     Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20    Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

25.61     Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62     Μεταλλοτεχνία

37.00     Επεξεργασία λυμάτων

38.11     Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12     Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31    Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

39.00     Δραστηριότητες εξυγίανσής και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

33.11    Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.15    Επισκευή, συντήρηση πλοίων & σκαφών

33.19    Επισκευή άλλου εξοπλισμού

35.30    Παροχή ατμού και κλιματισμού  

52.10    Αποθήκευση

53.10    Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20    Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές  δραστηριότητες

58.19     Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21     Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29     Έκδοση άλλου λογισμικού

59.11    Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

61.90     Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.02     Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03     Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09     Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11    Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

70.22     Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων  συμβουλών διαχείρισης

71.20    Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

74.10     Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.30     Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας.

74.90     Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α

77.31     Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32     Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων κε εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

77.33     Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34     Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.39     Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α

80.10     Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20     Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

81.10 Δραστηριότητες  βοηθητικών υπηρεσιών.

81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11 Συνδυασμένες  διοικητικές  δραστηριότητες  γραφείου.

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

 82.92    Δραστηριότητες  συσκευασίας

82.99     Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις π.δ.κ.α

85.10    Προσχολική εκπαίδευση

88.99     Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή.

Καταλύματος  π.δ.κ.ά

90.02     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03     Καλλιτεχνική δημιουργία

91.04     Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών..

βιοτόπων

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ

Πηγή: Καθημερινή

Alfred - 360°