Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Πράξη φαίνεται πως θα κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την κατάργηση των χειρόγραφων τιμολογίων και αποδείξεων, καθώς και όλων των παρεπόμενων παθογενειών που δημιουργούνται, εντός του 2018.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων έχει αναφερθεί στην αναγκαιότητα να υπάρξει ένας σχεδιασμός που θα αφορά την ομαλή μετάβαση στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Με το βήμα αυτό, θα καταστεί εφικτό να αφαιρεθούν από τις επιχειρήσεις διάφορες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών, και παράλληλα να διευκολυνθούν άλλες δηλωτικές διαδικασίες, παρακολουθώντας και τη διακίνηση των αγαθών με διασταυρώσεις και την ανάλυση κινδύνου για τις επιλογές υποθέσεων προς έλεγχο.

Το νομικό πλαίσιο υπάρχει και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουάριου 2015 με το άρθρο 14 του Ν. 4308/2014 , στο οποίο και τίθεται ο κανόνας για το τι είναι τελικά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την εγκυρότητά του. Ο παραπάνω αναφερόμενος νόμος δεν είναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 112/2006.

Ήδη, η Ιταλία θεσπίζει πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ. Το έλλειμμα εξαιτίας της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, που παρουσιάζει η Ιταλία, είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και αποτελεί το 23% του συνολικού ευρωπαϊκού ελλείμματος.

Με τη σειρά της, λοιπόν, και η Ελληνική Αρχή προσανατολίζεται στην άμεση καθιέρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να εκδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή τα τιμολόγια για τις μεταξύ τους συναλλαγές εντός του 2018. Επιπροσθέτους, οι επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν αυτόματα τα δεδομένα των εκδιδόμενων στοιχείων στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προχωρήσει αυτόματα η επεξεργασία και διασταύρωσή τους.

Συνέπεια της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα είναι η κατάργηση της χρονοβόρας και υψηλού διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις διαδικασίας εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε έγχαρτη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.

Με αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, η φορολογική Αρχή θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, αφού επί της ουσίας τα ελεγκτικά κέντρα του υπουργείου. Οικονομικών θα είναι on line συνδεδεμένα με τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.

Έτσι θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων, ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμα στις φορολογικές Αρχές για διασταυρώσεις και επαληθεύσεις με το τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το υπουργείο Οικονομικών θα εγκαθιδρύσει καθεστώς τριπλού ελέγχου διασταύρωσης των στοιχείων των εκδιδόμενων τιμολογίων.

Η τριπλή διασταύρωση θα γίνεται μεταξύ των εξής μερών:

• Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την άμεση και ηλεκτρονική παραλαβή των στοιχείων των πωλήσεων των επιχειρήσεων καθημερινά.

• Των τραπεζών, με τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

• Των δύο εκάστοτε συναλλασσόμενων, με την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων των εκδοθέντων τιμολογίων από τον εκδότη στον λήπτη και την αποδοχή και επιβεβαίωση των στοιχείων της συναλλαγής από την πλευρά του εκάστοτε λήπτη.

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, διότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη φορολογική Αρχή, αφού αφενός συμβάλλει στη θεαματική μείωση λαθών, στον πιο γρήγορο κύκλο πληρωμών, στην καλύτερη διαχείριση ρευστότητας και αφετέρου στην αντιμετώπιση της φορο-αποφυγής και φοροδιαφυγής, που τόσα πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει στην ελληνική οικονομία.

 

Πηγή: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Alfred - 360°