Ύστερα από επτά ελέγχους η επιστροφή φόρου σε νομικά πρόσωπα

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017
Ύστερα από επτά ελέγχους η επιστροφή φόρου σε νομικά πρόσωπα

Υστέρα από επτά ελέγχους η επιστροφή φόρου σε νομικά πρόσωπα ΣΕ ΕΠΤΆ ξεχωριστές ελεγκτικές επαληθεύσεις θα πρέπει να προχωρούν οι εφοριακοί στις περιπτώσεις υποθέσεων νομικών προσώπων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν από την επιστροφή του φόρου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρείχε οδηγίες στις εφορίες για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τη διενέργεια μερικών ελέγχων προκειμένου να ολοκληρώνονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών οι διαδικασίες.

Για τις υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, εξαιρουμένων αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, η ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να γίνονται γενικές και ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Στις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις περιλαμβάνονται:

• Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ

• Έλεγχος λογιστικών αρχείων (βιβλία)

• Έλεγχος προσδιορισμού φορολογητέων κερδών

• Έλεγχος αφορολόγητων εσόδων

• Έλεγχος μεταφοράς φορολογικών ζημιών

Σας ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις περιλαμβάνονται:

• Έλεγχος δικαιολογητικών απόδοσης των φόρων που παρακρατήθηκαν ή καταβλήθηκαν στο ελεγχόμενο φορολογικά έτος / διαχειριστική περίοδο

• Έλεγχος παραβατικότητας

Συγκεκριμένα, ελέγχεται αν για το προηγούμενο φορολογικό έτος / διαχειριστική περίοδο που προκύπτει επιστροφή φόρου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης των ελεγκτικών επαληθεύσεων υφίστανται φορολογικές παραβάσεις που αφορούν την έκδοση πλαστών ή την έκδοση και λήψη εικονικών (μερικώς ή ολικώς) ή τη νόθευση φορολογικών στοιχείων, τη μη καταχώριση ή την ανακριβή καταχώριση στοιχείων ή την καταχώριση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, την παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών μηχανισμών κ.ά.

 

Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Alfred - 360°