Από φέτος με κάρτα για το αφορολόγητο.

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

Ποσοστά από 2,5% έως 7,5% των φετινών ετήσιων εισοδημάτων τους θα πρέπει να καλυψουν με πληρωμές μέσω «πλαστικού» χρήματος ή ηλεκτρονικής τραπεζικής εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Όσοι δεν τα καταφέρουν, τότε κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2017, για τα εισοδήματα του 2016, θα χρεωθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος ίσο με το 22% του μη καλυφθέντος ποσού!

Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Την παγίδα αυτή κρύβει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τις ρυθμίσεις για τα κίνητρα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και ίσως να κατατεθεί και στη Βουλή.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πς τελευταίες πληροφορίες, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών θα προβλέπει ότι από την 1η-1-2017 οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις θα πρέπει να καλύπτουν ένα ποσοστό του ετήσιου εισοδήματος τους με δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), προκειμένου να κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος, το οποίο πλέον κλιμακώνεται από 8.636 έως 9.545 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός.

Σε περίπτωση που δεν καλύπτουν το απαιτούμενο ποσοστό, τότε το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με 22%.

Το ποσοστό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις που θα πρέπει να καλύπτεται με δαπάνες πληρωθείσες με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα θα εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος αυτού.

Η κλίμακα των εισοδημάτων και το αφορολόγητο

Συγκεκριμένα:

  • Όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν ποσά ετήσιου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις μέχρι 10.000 ευρώ θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 10% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό» χρήμα ή ηλεκτρονική τραπεζική.

  • Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 10.000 και μέχρι 20.000 ευρώ το ποσοστό του εισοδήματος που πρέπει να καλύπτεται με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα θα ανέρχεται στο 15%, ενώ για όσους δηλώνουν πάνω από 20.000 και μέχρι 40.000 ευρώ το ποσοστό αυτό θα ανέρχεται σε 20%.

  • Για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 40.000 ευρώ το ποσοστό υποχρεωτικής κάλυψης με δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα θα ανέρχεται στο 30% του ετήσιου αυτού εισοδήματος.

Μεταβατική περίοδος το τελευταίο τρίμηνο 2016

Για το 2016 θα προβλέπεται μεταβατική περίοδος κατά την οποία τα ποσοστά του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται με δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα θα είναι μειωμένα στο 1/4 αυτών που θα ισχύουν σε ετήσια βάση από το 2017 και μετά.

Κι αυτό διότι το νομοσχέδιο θα θέσει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των κινήτρων την 1η Οκτωβρίου 2016, οπότε οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν για φέτος στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή μόνο τρεις από τους δώδεκα μήνες του έτους (μόνο το 1/4 της διάρκειας του έτους όπως ορίζεται), για να κατοχυρώσουν τα αφορολόγητα όρια για τα εισοδήματά τους.

Συνεπώς, φέτος από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο:

  • Όσοι φορολογούμενοι έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις θα πρέπει να καλύψουν με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) το 2,5% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος (το 1/4 του 10%). Θα πρέπει δηλαδή να πληρώσουν μέσω καρτών ή μέσω internet δαπάνες ύψους μέχρι 250 ευρώ.

  • Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 10.000 και μέχρι 20.000 ευρώ θα πρέπει να εξοφλήσουν με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα δαπάνες σε ποσοστό 3,75% του ετήσιου εισοδήματος τους (το 1/4 του 15%). Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε ποσά κυμαινόμενα από 375 έως 750 ευρώ

  • Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις άνω των 20.000 και μέχρι 40.000 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσουν, με κάρτες ή με e-banking, δαπάνες σε ποσοστό 5% του εισοδήματος (5%=το 1/4 του 20%). Θα πρέπει, δηλαδή, τους τελευταίους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους να πραγματοποιήσουν δαπάνες από 1.000 έως 2.000 ευρώ με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα!

  • Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις μεγαλύτερα των 40.000 ευρώ θα πρέπει να καλύψουν με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω καρτών ή e-banking το 7,5% του συγκεκριμένου ετήσιου εισοδήματος τους, δηλαδή θα πρέπει να ξοδέψουν τουλάχιστον 3.000 ευρώ με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους!

Για τις δαπάνες που πληρώνονται με «πλαστικό» χρήμα ή μέσω e-banking οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή άλλα προβλεπόμενα παραστατικά, κατά περίπτωση, αλλά δεν θα απαιτείται να τα διαφυλάσσουν.

Κι αυτό διότι οι ίδιες οι τράπεζες θα αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει οι φορολογούμενοι μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω ebanking.

Στις δαπάνες που θα αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου θα περιλαμβάνονται όλες οι αγορές καταναλωτικών αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών. Δηλαδή, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν ακόμη και οι αγορές σε σούπερ μάρκετ, οι πληρωμές ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, τόκων από στεγαστικά δάνεια, ασφαλίστρων, διδάκτρων, μέχρι και η πληρωμή των κοινοχρήστων.

Ως δαπάνες για το χτίσιμο του αφορολόγητου δεν θα λογίζονται οι καταθέσεις σε τρίτα πρόσωπα ή τα εμβάσματα.

Επίσης και οι συναλλαγές των φορολογουμένων με ιατρικά κέντρα, γιατρούς, αλλά και η δαπάνη φαρμάκων θα πρέπει να εξοφλούνται μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι δαπάνες θα απορρίπτονται από την εφορία και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για την κατοχύρωση του αφορολογήτου.

Alfred - 360°