Υγεια

Η Υγεία αποτελεί το ύψιστο κοινωνικό αγαθό και η Revival πρωτοστατεί, θέτοντας ψηλά τον πήχη κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης!

Ο κλάδος της Υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας, ο οποίος αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι εταιρείες που εμπίπτουν στους τομείς της υγείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καλούνται να ακολουθήσουν νέα κανονιστικά πλαίσια, και συγχρόνως, να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Ο χάρτης της ψηφιακής υγείας αποτελεί μεγάλη πρόκληση και απαιτεί σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο, αποσκοπεί στην ενίσχυση του συστήματος υγείας και καθίσταται επιτακτική ανάγκη, με τις ψηφιακές τεχνολογίες να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. 

Η ψηφιοποίηση των δεδομένων σηματοδοτεί εξελίξεις που αλλάξουν ριζικά το τοπίο, φέρνοντας τον ασθενή στο επίκεντρο. Οι ασθενείς της νέας γενιάς επιδιώκουν την πρόληψη, η οποία σε συνδυασμό με την ανάγκη πρόσβασης σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, σχετικά  με τα αποτελέσματα εξετάσεων και των θεραπειών που πρέπει να ακολουθήσουν, αυξάνουν κατακόρυφα τη ζήτηση χρήσης ψηφιακών εφαρμογών υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Revival υποστηρίζει τις επιχειρήσεις δυναμικά ούτως ώστε να καταστούν ικανές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σήμερα, αλλά και του μέλλοντος. Παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε κρίκο της ιατρικής αλυσίδας, συμβάλλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας, τη μείωση του κόστους, την  απλοποίηση των λειτουργικών συστημάτων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στη Revival καλύπτουμε όλο το φάσμα ενεργειών που αφορά τους οργανισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες Στρατηγικής, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τεχνολογίας και Προστασίας Δεδομένων. Οι δράσεις της Revival έχουν στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για κάθε επιχείρηση του συστήματος υγείας, ξεχωριστά, καθώς και την στήριξη τους για την ομαλή μετάβαση στην νέα ψηφιακή εποχή.

Η Revival είναι μέλος: