Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των πληροφοριών μιας επιχείρησης αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά ζητήματα της εποχής μας. Για να μπορέσουν να παραμείνουν σύννομες και κατ’ επέκταση ανταγωνιστικές, απαιτείται οι επιχειρήσεις να αποδώσουν τη δέουσα σημασία για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων τους. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι τάσεις της αγοράς για διάθεση λύσεων στο cloud, αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων και παραβίασης δεδομένων.   

Καθώς οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί χρησιμοποιούν καθημερινά πληθώρα πληροφοριών για τη λειτουργία τους, είναι αναγκαίο οι εμπιστευτικές πληροφορίες και τα ευαίσθητα δεδομένα κάθε επιχείρησης, όπως αναλύσεις, οικονομικά στοιχεία, συμβόλαια και αρχεία, να προστατεύονται από οποιασδήποτε μορφής «κακή χρήση», όπως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κατάχρηση ή καταστροφή τους.
 
Η εξειδικευμένη ομάδα της Revival, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών, είναι σε θέση να βοηθήσει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, φέροντας εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Παρακολουθεί διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανακαλύπτει τα τρωτά σημεία μιας επιχείρησης και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων. Εντοπίζει άμεσα τις προσπάθειες εισβολής στα δεδομένα της επιχείρησης σας, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Διενέργεια ελέγχων (Information Security Audits)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων ασφάλειας, όπως firewalls, συστήματα προστασίας διαρροής πληροφοριών (data leakage prevention), προστασία υποδομής mail, προστασία από κακόβουλο λογισμικό, ασφάλεια δικτύου, εφαρμογή On-Line διαδικασιών ελέγχου, κλπ.
  • Προετοιμασία για πιστοποιήσεις με διεθνή πρότυπα ασφάλειας, όπως ISO 27001, PCI-DSS

Η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί μέγιστο ζήτημα και ασχολείται με τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων. Σε αυτά, ο GDPR έρχεται να προσθέσει την ανθεκτικότητα (resilience) που πρέπει να προσδίδουν τα συστήματα μιας επιχείρησης, για να θεωρούνται αξιόπιστα. Η εξασφάλιση πως τα εσωτερικά συστήματα και οι λειτουργίες μιας επιχείρησης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες που μπορεί να ανακύψουν, κρίνουν στο μέγιστο τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία της στο ευρύτερο πλαίσιο.    

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμμόρφωσης στον GDPR της Revival περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της επιχείρησης σας
  • Έλεγχος των δεδομένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία σας
  • Παρακολούθηση τρωτών σημείων των συστημάτων σας
  • Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων στους οποίους υπόκεινται τα δεδομένα σας
  • Σχεδιασμός πλάνου έκτακτης ανάγκης

Μαζί προστατεύουμε τους πελάτες της επιχείρησης σας, διατηρώντας τις πληροφορίες σας ασφαλείς. Προστατεύουμε τα δεδομένα της επιχείρησης σας, την εμπιστοσύνη των πελατών σας και τη φήμη της επιχείρησης σας. Επιπροσθέτως, ενισχύουμε την φερεγγυότητα σας και το συγκριτικό πλεονέκτημα της συνέπειας και της αξιοπιστίας σας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.   

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Έργα GDPR
DPO Συμβάσεις
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι
Alfred - 360°