Ασφάλεια Δεδομένων

Καθώς οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί χρησιμοποιούν καθημερινά πληθώρα πληροφοριών για τη λειτουργία τους, είναι αναγκαίο οι εμπιστευτικές πληροφορίες και τα ευαίσθητα δεδομένα κάθε επιχείρησης, όπως αναλύσεις, οικονομικά στοιχεία, συμβόλαια και αρχεία, να προστατεύονται από οποιασδήποτε μορφής «κακή χρήση», όπως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κατάχρηση ή καταστροφή τους.
 
Η εξειδικευμένη ομάδα της Revival, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών, είναι σε θέση να βοηθήσει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, φέροντας εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Παρακολουθεί διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανακαλύπτει τα τρωτά σημεία μιας επιχείρησης και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Διενέργεια ελέγχων (Information Security Audits)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων ασφάλειας όπως firewalls, συστήματα προστασίας διαρροής πληροφοριών (data leakage prevention), προστασία υποδομής mail, προστασία από κακόβουλο λογισμικό, ασφάλεια δικτύου κλπ.
  • Προετοιμασία για πιστοποιήσεις με διεθνή πρότυπα ασφάλειας όπως ISO 27001, PCI-DSS
Έργα GDPR
DPO Συμβάσεις
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι