Δωρεάν αποστολή αποσπασμάτων ατομικών λογαριασμών ασφάλισης

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βάσει του άρθρου 63 του Ν.3996/2011 , υποχρεούνται  οι εργοδότες να λαμβάνουν , κάθε εξάμηνο , τα αποσπάσματα των ατομικών λογαριασμών ασφάλισης του προσωπικού τους από την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ  και να τα παραδίδουν στο προσωπικό τους.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παράξει  δωρεάν  και να σας αποστείλει  σε ηλεκτρονική μορφή  τα αποσπάσματα ατομικών λογαριασμών ασφάλισης για το απασχολούμενο προσωπικό σας , ώστε να τα παραδώσετε στους εργαζομένους σας, για την ενημέρωσή τους.

Η ανάλυση του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των υπαλλήλων έχει καθαρά  ενημερωτικό χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε την αποστολή των αποσπασμάτων  ,  παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε. 

Alfred - 360°