«Επαγγελματικός λογαριασμός» για όλες τις εισπράξεις

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018
«Επαγγελματικός λογαριασμός» για όλες τις εισπράξεις

Υποχρεωμένοι να τηρούν στις τράπεζες «επαγγελματικούς λογαριασμούς» θα είναι από τις 13 Δεκεμβρίου εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν συνολικά 143 διαφορετικές δραστηριότητες λιανικών συναλλαγών εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Στους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς οι εν λόγω φορολογούμενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιούν, είτε μέσω POS, ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών, είτε με μετρητά.

Η θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης «επαγγελματικών λογαριασμών», για τη συγκέντρωση όλων των εισπράξεων από λιανικές πωλήσεις ή από άλλες λιανικές συναλλαγές, θα δώσει τη δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να έχει μια πιστότερη απεικόνιση των συγκεκριμένων εισπράξεων. Κι αυτό διότι στους «επαγγελματικούς λογαριασμούς» θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση όλες οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα αντλούν πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για το ύψος των συναλλαγών των επιχειρήσεων Η θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης «επαγγελματικών λογαριασμών» θα δώσει τη δυνατότητα στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεσα στη διάθεσή τους πληροφορίες για τον τζίρο επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών από τις συναλλαγές τους με το καταναλωτικό κοινό αυτών με τους πελάτες τους που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες. Έτσι, θα μπορούν να προσδιορίζουν αυτόματα εάν οι δαπάνες εκάστου εξ αυτών των φορολογουμένων, οι οποίες πραγματοποιούνται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καλύπτουν τα ποσοστά 10%-18,75% επί των συνολικών ετήσιων εισοδημάτων τους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος των 8.636-9.545 ευρώ.

Επιπλέον, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν εύκολα στη διάθεσή τους πληροφορίες για το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις συναλλαγές τους με το καταναλωτικό κοινό, οπότε θα μπορούν:

■ να προσδιορίζουν αυτόματα και με αντικειμενικό τρόπο τα ελάχιστα όρια των φορολογητέων ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών από τις συγκεκριμένες συναλλαγές, καθώς και τα ελάχιστα ποσά των αναλογούντων φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ.

■ να προχωρούν σε κατασχέσεις εισπράξεων σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Δραγασάκη και της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τις 12 Σεπτεμβρίου, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα οφείλουν όλοι το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου να έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των «επαγγελματικών λογαριασμών» τους στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στο σύστημα TAXISNET.

Υποχρεωμένοι να έχουν δηλώσει έως τις 12 Δεκεμβρίου «επαγγελματικούς λογαριασμούς» στην ΑΑΔΕ είναι, συγκεκριμένα, όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν μία ή περισσότερες δραστηριότητες, κύριες ή δευτερεύουσες, από αυτές που περιλαμβάνονται σε λίστα με 143 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Επίσης οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης λίστας, υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει «επαγγελματικούς λογαριασμούς» εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια ΔOY.

Σε περίπτωση μη δήλωσης «επαγγελματικού λογαριασμού» στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, θα επιβάλλεται στον υπόχρεο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση σε περίπτωση απενεργοποίησης «επαγγελματικού λογαριασμού» θα θεωρείται ως μη δήλωση «επαγγελματικού λογαριασμού» και θα επιφέρει επίσης πρόσημο 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης «επαγγελματικού λογαριασμού» πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών θα επιβάλλεται στον υπόχρεο διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Στον «επαγγελματικό λογαριασμό» του κάθε υπόχρεος οφείλει να αποδέχεται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς επίσης και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του «επαγγελματικού λογαριασμού» πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα των παραπάνω υπόχρεων.

Οι «επαγγελματικοί λογαριασμοί» πρέπει να δηλώνονται σε μορφή ΙΒΑΝ και να επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης λογαριασμού, η ΑΑΔΕ θα προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

Δήλωση ίδιου «επαγγελματικού λογαριασμού» από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ θα προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους «επαγγελματικούς λογαριασμούς» για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 το οποίο προβλέπει την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος των 8.636 -9.545 ευρώ από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες μόνο εφόσον πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχής υπηρεσιών αξίας από 10% έως και 18,75% των συνολικών ετήσιων εισοδημάτων τους.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ θα μπορεί ευκολότερα να διασταυρώνει τα δεδομένα για τις λιανικές συναλλαγές των επιχειρήσεων και να προσδιορίζει με αντικειμενικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φορολογία εισοδήματος και στον ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα θα μπορεί να προβαίνει σε αυτόματες κατασχέσεις εισπράξεων από επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°