Κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα πρόληψης (ΣΕΠΕ)

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Δείτε τις οδηγίες του ΣΕΠΕ σχετικά με τους εργασιακούς χώρους και την προστασία των εργαζόμενων από τον COVID-19.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Alfred - 360°