Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ

Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε' ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Τηλέφωνο:210 3375 885
Fax:210 3375354
E-Mail:d.eleg5@mofadm.gr
Url: www.aade.gr
 
Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ».

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, φωτοαντίγραφο της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (Α' Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ Δ. Παπαδημητρίου.

Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ότι για την υποχρεωτική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ κοινοπραξίας, απαιτείται να ασκεί η κοινοπραξία εμπορική δραστηριότητα.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ

NSK_259_2017.pdf

Alfred - 360°