Νέα προσπάθεια στηv αγορά λογισμικού [Unisoft].

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας στην αγορά τεχνολογίας και συγκεκριμένα στην αγορά παραγωγής λογισμικού βρίσκεται η Unisoft, που μετρά περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας. Όπως τονίζεται από την πλευρά της Unisoft, η εταιρεία δρομολογεί την επανεμφάνισή της στο προσκήνιο, έχοντας νέα διοίκηση, εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος της είναι, παράλληλα με τις νέες εφαρμογές, να αξιοποιήσει την τεχνολογική παρακαταθήκη που έχει στη διάθεσή της και συγκεκριμένα τα δικαιώματα των εφαρμογών λογισμικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP, ATLANTIS ERP και ATLANTIS Entry ERP.

Σύμφωνα με τη Unisoft, οι εφαρμογές της που είναι σχεδιασμένες με τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, εξελίσσονται διαρκώς και είναι διαθέσιμες για εγκατάσταση τόσο σε τοπικά δίκτυα όσο και στο cloud (Microsoft Azure). Παράλληλα, οι διαδικασίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών της UNISOFT είναι πιστοποιημένες κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 όσον αφορά την ποιότητα και ISO/IEC 27001:2013 όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών. Νέες εκδόσεις των εφαρμογών κυκλοφορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα, εμπλουτισμένες με νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, με στόχο να βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.

Παράλληλα, εντός του 2017 αναμένεται η πρόταση της Unisoft για το business software που θα ανταποκρίνεται πλήρως και στις πιο απαιτητικές ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς το επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να σημειωθεί πως κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή και εμπορία συστημάτων ERP για επιχειρήσεις και οργανισμούς μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα

Η Unisoft έχει εμπειρία και παρουσία στην αγορά του business software παρουσιάζοντας μεγάλη ανάπτυξη και διευρύνοντας συνεχώς το πελατολόγιό της, με βασικό προϊόν το Atlantis ERP. Στο τελευταίο τρίμηνο 2016 στη λίστα των πελατών της Unisoft προστέθηκαν οι εταιρίες ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε., ΑΉ FOODS Α.Ε., ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ, ZACO Α.Ε., SOLGRO ΕΠΕ, αλλά και το ΚΕΕΛΠΝΟ. Παράλληλα η εταιρεία συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία και την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων. Επίσης έχει αναπτύξει μακροχρόνια συνεργασία με τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες πληροφορικής [Microsoft, Oracle, Embarcadero Technologies (Delphi), Qliktech], γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αξιολογεί αποτελεσματικά κάθε νέα τεχνολογία που σχετίζεται με το business software και να την ενσωματώνει στις εφαρμογές της

 

Πηγή: εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Alfred - 360°