Πιστοποιήσεις Ξενοδοχείων

Η Revival Consulting Services S.A για περισσότερο από 20 χρόνια, ενδυναμώνει τις ελληνικές επιχειρήσεις προσφέροντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και στρατηγικής. Συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση του κλάδου με τη χρήση νέων τεχνολογιών, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιριών και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις στον έντονα εναλλασσόμενο τουριστικό κλάδο και επενδύοντας στην τεχνογνωσία των στελεχών, αλλά και των συνεργατών της προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου προτύπου. Εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της τεχνολογίας και ερμηνεύοντας τα νέα δεδομένα η Revival έχει ήδη θέσει τις βάσεις για τις πρώτες πιστοποιήσεις ελληνικών ξενοδοχείων.

H Revival επιμελείται την οργάνωση για την εφαρμογή κανόνων υγιεινής, πρόληψης, επαγρύπνησης και επιδημιολογικής επιτήρησης, για την αποφυγή πιθανής μετάδοσης λοιμώδους νοσήματος όπως ο COVID-19, ή για τον περιορισμό της μετάδοσής του, αναφορικά με τους επισκέπτες της μονάδας φιλοξενίας.

Η πιστοποίηση του προτύπου B&W καθορίζει και λαμβάνει προληπτικές ενέργειες με στόχο : 

  • Τη μείωση ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης και διασποράς μεταδιδόμενου νοσήματος 
  • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. υπουργείων Υγείας) και διεθνών Αρχών (π.χ. ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων Φορέων 
  • Την διαχείριση περιστατικών υγείας με παροχή ιατρικής φροντίδας και μέριμνας με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο
  • Αναδεικνύει τη δέσμευσή του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από την έκθεσή τους σε απειλές από τον COVID19, 
  • Ενισχύει τη στρατηγική του για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, των επιχειρηματικών εταίρων, των πελατών και των επισκεπτών του, σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους και πόρους για τη διαφύλαξη ενός προστατευμένου περιβάλλοντος 
  • Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή, του επισκέπτη και όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών. 

Η δυνατότητα αφομοίωσης κάθε νέου πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις κρατικές οδηγίες και κατευθύνσεις, αλλά και άμεσης εφαρμογής του αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του εν λόγω προτύπου, δίνοντας λύση στο σημαντικό προβληματισμό των ξενοδόχων σχετικά με την ασφαλή επαναλειτουργία τους και την κάλυψη των μακροχρόνιων αναγκών τους. Το νέο ελληνικό σήμα πιστοποίησης «Health First» (ΦΕΚ2084/30/5/2020) , το οποίο θα εκδίδεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχει ήδη ενσωματωθεί στο διεθνές πρότυπο B&W. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, η ταχύτητα των ενεργειών, αλλά και η τήρηση των διαδικασιών που συνεχώς μεταβάλλονται σε συνδυασμό με την τεχνολογική υποστήριξη θα αποτελέσουν βασικούς άξονες, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η οποία θα είναι το καθοριστικό  ζητούμενο για τον πελάτη και το βασικό μέλημα για τον ξενοδόχο στην «Νέα Εποχή». Οι κανόνες στον τομέα του τουρισμού γράφονται από την αρχή και η προσαρμογή πρέπει να είναι άμεση, ώστε να ανακτηθούν τα κεκτημένα του 2019 και να μπορέσουν οι τουριστικές μονάδες να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. 

Η Revival συνεχίζει να καινοτομεί και να βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Γιατί η πρόληψη είναι... η μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 

Mystery Audits
Advisory projects
Προκαταρκτικές γνωματεύσεις

Σχετικές Ειδήσεις

Alfred - 360°