Στο στόχαστρο οι μισθώσεις κατοικιών τύπου Airbrnb

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018
Στο στόχαστρο οι μισθώσεις κατοικιών τύπου Airbrnb

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τις επόμενες ημέρες οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχωρούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η πλατφόρμα «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για την υποβολή των στοιχείων που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού αναμένεται να ανοίξει, εκτός απροόπτου, έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, όπως τόνισε και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου σε πρόσφατη συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», πως όταν ανοίξει η πλατφόρμα οι υπόχρεοι θα βάλουν με μια συγκεντρωτική δήλωση όλες τις εισπράξεις από τα μισθωτήρια που έχουν κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή και από κει και μετά θα γίνεται η διαδικασία όπως προβλέπεται.

Ανοιχτό, ωστόσο, παραμένει ακόμη από τις υπηρεσίες του υπουργείου εάν τα συγκεντρωτικά στοιχεία θα αφορούν το 2018 ή και το προηγούμενο έτος.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι φέτος θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε2 και τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb, ενώ σε συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν στην περίπτωση που δεν θέλουν να φορολογηθούν για αυτά. Το εισόδημα που θα δηλωθεί στο έντυπο Ε2 θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως 45%, ενώ αν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Σε κάθε περίπτωση, οι διασταυρώσεις στοιχείων θα είναι «σαρωτικές» και στο υπουργείο θεωρούν ότι κανείς δεν θα μπορεί να κρύψει εισοδήματα, αφού ήδη υπάρχει συνεργασία με τρεις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, από τις οποίες ο ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί να αντλεί όλα τα στοιχεία και να εντοπίζει τους παραβάτες που προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή των αναλογούντων φόρων.

Είναι αξιοσημείωτο, δε, ότι τα όργανα της φορολογικής διοίκησης θα μπορούν να εντοπίζουν τους «διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις του νόμου , όχι μόνο μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές, αλλά με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με μικτά συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Τουρισμού.

Παράλληλα, θα μπορούν να ζητούν και τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι υπόχρεοι έχουν υποπέσει στις εξής παραβάσεις:

α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»

β. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,

γ. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.ΣΛ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Ηλεκτρονικά η διαδικασία υποβολής της δήλωσης.

Η διαδικασία υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από τον «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet.

Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας διαμονής ή της συμφωντιθείσας αξίας συνολικού συμφωνηθέντος μισθώματος ή ακύρωσης της διαμονής ή καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων ή άλλης αιτίας, υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» (αρχικές, τροποποιητικές) υποβάλλονται μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».

Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από το μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ακύρωση.

Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης αυτών στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο «Διαχειριστή» μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

Πληροφοριακά στοιχεία της μίσθωσης

Ο κύριος του «Ακινήτου», ή ο επικαρπωτής εφόσον αναθέτουν σε υπεκμισθωτή, ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε άλλε υπεκμισθωτή τη διαχείριση «Ακινήτου» με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία καταχωρεί τα στοιχεία του «Διαχειριστή». Η ως άνω Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας προηγείται της εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος «Διαχειριστής» του «Ακινήτου».

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας «Ακινήτου», όταν «Διαχειριστής» βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Ο κύριος του «Ακινήτου» ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον εκμισθώνει «Ακίνητο» με δικαίωμα υπεκμίσθωσης, πλην των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ανά κατηγορία υποχρεωτικών πληροφοριακών στοιχείων.

Στοιχεία μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρώνονται από τον «Διαχειριστή» στο Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής είναι τα ακόλουθα:

■ Στοιχεία «Διαχειριστή» (προσυμπληρωμένα κατά την είσοδο στην εφαρμογή), στοιχεία επικοινωνίας

■ Στοιχεία δικαιούχων εισοδήματος

■ Στοιχεία «Ακινήτου»

■ Σημειώσεις

Ο μοναδικός αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» χορηγείται μηχανογραφικά, μετά την καταχώρηση τουλάχιστον του ΑΤΑΚ του «Ακινήτου» και στην περίπτωση υπεκμίσθωσης και του αριθμού Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Σε κάθε περίπτωση οι εκμισθωτές - υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°