Villa Jump Start

Αν σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε στον χώρο του τουρισμού με τη δημιουργία μιας βίλας ή ενός συγκροτήματος από βίλες, η Revival είναι η αξιόπιστη εταιρεία που χρειάζεστε για να σας στηρίξει σε κάθε σας βήμα, από την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, μέχρι την πλήρη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξατομικευμένα στοιχεία κάθε έργου, όπως την τοποθεσία, τον πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής και την οικονομική της ανάπτυξη, σχεδιάζουμε από το μηδέν τη δημιουργία μιας βιώσιμης και λειτουργικής επένδυσης που θα διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και θα προσελκύσει τους κατάλληλους επισκέπτες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Αυτοψία / Προκαταρτική Γνωμάτευση
  • Η δημιουργία / επέκταση / ανακαίνιση τουριστικών καταλυμάτων είναι μια διαδικασία πολυδιάστατη. Για την ορθή ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου, κρίνεται ως απαραίτητο βήμα η προκαταρκτική γνωμάτευση που περιλαμβάνει:
   • Έλεγχος στοιχείων αγοράς, τοποθεσίας, τουριστικού προϊόντος, ανταγωνισμού, υλοποίησης της επένδυσης (βασική έρευνα)
   • Παραλαβή τοπογραφικού, αρχιτεκτονικών σχεδίων, προϋπολογισμό επένδυσης (εφόσον έχει αναπτυχθεί)
   • Αυτοψία οικοπέδου / υφιστάμενης μονάδας, ανταγωνισμού και ευρύτερης περιοχής
   • Φωτογραφική απεικόνιση υφιστάμενης κατάστασης (για μελλοντική επεξεργασία)
   • Συνέντευξη με διοικητική ομάδα για καταγραφή εταιρικού οράματος/ κουλτούρας
   • Ανάπτυξη γνωμάτευσης για τον αρχικό προσδιορισμό του concept υλοποίησης της επένδυσης
  • Το στάδιο της Αυτοψίας / Προκαταρτικής Γνωμάτευσης, είναι θεμελιώδης διαδικασία, από την έκβαση και τα αποτελέσματα της οποίας προσδιορίζονται όλα τα επόμενα στάδια / βήματα.
    
 • Συμβουλευτική αρχιτεκτονικού σχεδίου
  • Προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο θα κατασκευαστεί ένα τουριστικό κατάλυμα ώστε να συνδυάζει τα ακόλουθα:
   • Concept
   • Εργονομία / αντοχή στον χρόνο
   • Οικονομία στον τρόπο λειτουργίας
   • Κάλυψη των αναγκών των πελατών που σκοπεύει να εξυπηρετήσει
   • Σεβασμό στο περιβάλλον που θα «φιλοξενηθεί» 
   • Προοπτική σε μελλοντικές αναβαθμίσεις       
  • Ερωτήσεις όπως:  «πόσα δωμάτια να κάνω;», «πόσα τετραγωνικά να είναι;», «τι τμήματα θα έχει το τουριστικό κατάλυμα;» καθώς και «πόσο θα πουλάω τα δωμάτια;» είναι απολύτως λογικό να σας απασχολούν. Σκεφτήκατε ποτέ ότι μια λάθος αρχιτεκτονικά υλοποίηση της μονάδας σας, μπορεί να κρίνει το μέλλον αυτού?
  • Σκεφτήκατε πόσα έσοδα μπορεί να χάνετε, μη γνωρίζοντας πάντα την χρυσή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης? Έχετε αναλογιστεί εάν τα χρήματα που θέλετε να επενδύσετε είναι λίγα ή... πολλά?
    
 • Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου
  • Αποτελεί μια λεπτομερή περιγραφή όλων των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη δημιουργία και λειτουργία μιας επιχείρησης όπως:  
   • Σκοπός δημιουργίας της επιχείρησης
   • Προσφερόμενες υπηρεσίες / προϊόντα
   • Operational design & organization chart
   • Branding & Company culture
   • Ανθρώπινο δυναμικό
   • Αριθμοδείκτες ρευστότητας
   • Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
   • Τιμολογιακή πολιτική
   • SWOT analysis
   • Marketing plan
   • Στρατηγική πωλήσεων
   • Ανάλυση ανταγωνισμού
   • Ανάλυση αγοράς
   • Κόστος υλοποίησης
   • Αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής
   • Αξιολόγηση της πιθανότητας συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα
   • Αξιολόγηση της πιθανότητας για τραπεζικό δανεισμό
  • Ο σωστός σχεδιασμός του τουριστικού σας καταλύματος, σε συνδυασμό με το tailor made business plan, δημιουργούν τις συνθήκες αυτές ώστε να ερευνήσουμε (με τα IT εργαλεία της REVIVAL), τις πιθανότητες επιτυχίας της υπό ίδρυση μονάδας σας.  Με το "what if" εργαλείο που διαθέτουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε από την αρχή τις «παιδικές ασθένειες» που ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε καθώς και να αναλύσουμε τα σενάρια αυτά που μας δημιουργούν συνθήκες κερδοφορίας και μακροχρόνιας βιωσιμότητας.
    
 • Αναπτυξιακός Νόμος / ΕΣΠΑ / Εργαλειοθήκη
  • Αξιοποιήστε τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, την αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, επιλέγουμε το κατάλληλο επιχειρησιακό πρόγραμμα, με στόχο την κάλυψη  των αναγκών σας με το βέλτιστο τρόπο
  • Τα βασικά στάδια προετοιμασίας που ακολουθούνται από την έμπειρη ομάδα συμβούλων μας περιλαμβάνουν:
   • Καταγραφή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών επιχείρησης
   • Έλεγχος ΚΑΔ
   • Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης
   • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης για την ενίσχυση των έργων
   • Υλοποίηση προβαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
   • Εκπόνηση μελέτης-φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης
   • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
   • Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων
  • Ο έγκυρος σχεδιασμός του επενδυτικού σχεδίου συμβάλει στην ομαλή υλοποίηση των εργασιών για τη λήψη της ενίσχυσης στο βέλτιστο χρόνο.
    
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Η Revival έχει καταφέρει, στη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, να παρέχει στους πελάτες της ιδέες και λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Η εμπειρία μας σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας και του Εμπορίου, μας καθιστούν ικανούς και αποτελεσματικούς συνεργάτες. Σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται η εταιρεία σας – πρώιμο στάδιο υλοποίησης μίας ιδέας μέχρι το ύστερο στάδιο της πλήρης λειτουργίας και ανάπτυξής της – μπορούμε να σάς παράσχουμε λύσεις και προτάσεις που βασίζονται σε ανάλυση στοιχείων της αγοράς και της εταιρείας σας, σε εφαρμογές – προγράμματα αλλά και προτάσεις επέκτασης και εξέλιξης της επιχείρησης σας. Μαζί, αναλύοντας τα πλήρη στοιχεία, θα σχεδιάσουμε τις μελλοντικές σας κινήσεις.
    
 • G.D.P.R. Επίτευξη συμμόρφωσης
  • Η Revival μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν στην επίτευξη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και τη συνεχή βελτίωση σε βάθος χρόνου.
   • Κατανόηση του GDPR
    • Ενημέρωση Διοίκησης και Στελεχών
    • Χαρτογράφηση δεδομένων και ανάλυση ροών
    • Ανάλυση ελλείψεων
    • Ανάλυση Νομικών και Κανονιστικών απαιτήσεων
    • Αξιολόγηση Κινδύνων Προστασίας Δεδομένων
    • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού
    • Εκπόνηση πλάνου συμμόρφωσης
   • Υλοποίηση Πλάνου Συμμόρφωσης
    • Υπηρεσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
    • Ανάπτυξη πλαισίου συμμόρφωσης
    • Ανάπτυξη λύσεων Προστασίας Δεδομένων
    • Υποστήριξη σχεδιασμού Προστασίας Δεδομένων, διαχείριση αλλαγών και ανάλυση κινδύνων
    • Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση, λειτουργία και βελτίωση «ασφαλών αρχών» όπως:
     • Ανασκόπηση χρήσης κρυπτογράφησης
     • Διαδικασίες Διαχείρισης περιστατικών
     • Υλοποίηση λύσεων ασφάλειας
     • Διαχείριση αιτημάτων υποκειμένων
   • Βελτίωση
    • Πρόγραμμα Σύμβουλου προστασίας δεδομένων για βοήθεια ad hoc
    • Αναθεώρηση διαδικασιών
    • Αξιολογήσεις συμμόρφωσης
     • Έλεγχοι υποδομών ΙΤ
     • Προετοιμασία για έλεγχο από την Αρχή
     • Παρουσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση ελέγχου από την Αρχή
     • Προετοιμασία για πιστοποιήσεις, π.χ. ISO 27001

 

 

Mystery Audits
Advisory projects
Προκαταρκτικές γνωματεύσεις
Alfred - 360°